Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Meilės, Gerumo ir Dosnumo sekmadieniai

Atlaidų metu bažnyčia
pasipuošė naujai įrėmintu
Švč. Trejybės paveikslu

NEMAKŠČIAI. Lapkričio 18 dieną parapijoje buvo švenčiami Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurių metu Nemakščių tikintieji savo maldomis jungėsi prie tūkstančių maldininkų, susirinkusių Vilniuje prie Aušros Vartų, ir dėkojo šv. Mergelei už teikiamas malones mūsų parapijai bei kiekvienam tikinčiajam.

Lapkričio 25 dieną paminėta Kristaus Karaliaus šventė. Dievas panoro, kad Nemakščių žmonės šiuos du sekmadienius paverstų savo gimtosios vietos gražinimo švente.

Atlaidų metu mūsų bažnyčia pasipuošė naujai įrėmintu Švč. Trejybės paveikslu. Didesnis dėmesys šiam paveikslui buvo skirtas todėl, kad Nemakščių bažnyčia pavadinta Švč. Trejybės vardu. Parapijos tikinčiųjų vardu dėkojame žmogui, kuris paveikslo įrėminimui skyrė didelę auką, bet pageidavo likti nežinomas. Kristaus Karaliaus šventėje Bronislavos ir Juozo Jokubauskų dėka naujai nušvito Aušros Vartų Marijos paveikslas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija