Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kražių skerdynių minėjimas

Inesė Ratnikaitė

Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčios didžiojo
altoriaus paveikslas
po restauravimo, uždėjus
sidabro aptaisą
Mindaugo KAVALIAUSKO
nuotrauka

Šiaulių vyskupija, mininti 10-tąsias įsteigimo metines, džiaugiasi ir kitais gražiais jubiliejais. Vyskupijos globėjos – Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos titulu besipuikuojanti – Kražių benediktinių bažnyčia šiais metais mini 250 metų jubiliejų nuo jos kertinio akmens pašventinimo. Prieš kelis mėnesius po trejų metų pertraukos grąžintas bažnyčios titulinis Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos atvaizdas, kurį pašventino Apaštalų Sosto nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas, atvykęs į VI akademinių studijų savaitės AD FONTES atidarymą.


Neprilygstama „eglė“ – Marija

Ne vieną kartą teko girdėti: „Kalėdos – gražiausia metų ir žiemos šventė“. Šiame posakyje daug tiesos, bet yra ir melo. Tiesa ta, kad į pasaulį ir į nuodėmių subjaurotas žmonių širdis teikėsi ateiti tas, kuris galėjo išvengti tokio atėjimo. Žiūrint per dieviškos malonės prizmę, Jėzaus gimimas Betliejaus tvarte buvo ir liko iki galo nesuvokiamas Dievo Sūnaus nusižeminimo pavyzdys bei Jo didžiausio palankumo žmonėms įrodymas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija