Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Prie Anykščių bus „Pasakų parkas“?

Vytautas Bagdonas

Anykščių priemiestyje, šalia kelio, jungiančio Anykščius su Troškūnais, Kupiškiu, Viešintomis ir Panevėžiu, stūkso didžiulė gili dauba. Ilgus metus toje vietoje buvo kasamas kvarcinis smėlis. Kai jo ištekliai čia pasibaigė ir AB „Anykščių kvarcas“ pradėjo naudoti kitą karjerą, senasis kvarcinio smėlio karjeras liko nebereikalingas. Retkarčiais rajono vadovų, vietinių politikų žvilgsniai vis užkliūdavo už to nebenaudojamo karjero, kildavo įvairių sumanymų dėl jo panaudojimo, pritaikymo visuomenės poreikiams, bet kalbos ir likdavo kalbomis. Buvo svajonių užlieti karjerą vandeniu, įrengti dirbtinį ežerą, kalbėta apie motociklų ar automobilių lenktynių trasos įruošimą, būta ir kitokių minčių.


Lietuvos žemės fondo reforma ir valdymas

Valensas Čeginskas,

Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierius

Jonas Pakutinskas,

socialinių mokslų daktaras

Lietuva neturi naudingų iškasenų pramonei vystyti, todėl tik žemė su ant jos augančiais miškais ir vandens užlietais plotais čia visada buvo žmonėms darbo, pragyvenimo, pajamų ir gyvensenos įprasminimo pagrindas. Žemė yra didžiausias, niekuo nepakeičiamas gamtos ir mūsų tautos turtas. Ją privalome tausoti ir rūpintis, kad kiekvienas jos lopinėlis būtų tinkamai tvarkomas, išnaudojamas ir valstybei bei teiktų maksimalią naudą mums ir būsimoms kartoms.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija