Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vasario 16-ųjų signatarai

Auksutė Ramanauskaitė–Skokauskienė,

LLKS Tarybos 1949-ųjų vasario 16-osios
Deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago dukra

Auksutė Ramanauskaitė–
Skokauskienė

Daug žymių įvykių, brangių datų mūsų tautos ir valstybės istorijoje. Tarp jų 1918 metų vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – iškilioji mūsų šventė ir 1949 metų vasario 16-oji – diena, kuri taip pat mums visuomet primena per kartų kartas išpuoselėtą siekį – LAISVOS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS siekį.

Šiemet valstybės atkūrimo diena neeilinė – 90-ąjį kartą švenčiame šią iškilią tautos ir valstybės šventę. Ne visada ją šventėme laisvai, bet širdyje tikri lietuviai ją visada turėjo. 1949 m. vasario 16-oji – diena, kai LLKS Taryba pasirašė Deklaraciją – okupuotos, bet nenugalėtos Lietuvos konstituciją – taip pat artėja jubiliejinės datos, savo šešiasdešimtmečio link. Okupacijos metais ši data buvo visiškai nutylima, todėl ištisa karta užaugo beveik nieko nežinanti apie šį istorinį įvykį. To pasekmes jaučiame ir šiandien. Bet pamažu atsiveria ir šis mūsų tautos istorijos lapas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija