Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose Juozas Keliuotis apie Vincą Mykolaitį-Putiną

(Tęsinys. Pradžia Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

Pokalbio su V. Mykolaičiu-Putinu metu aš nieko neužsirašinėjau, nes tas būtų pašnekovą varžęs ir jis nebūtų galėjęs visiškai laisvai kalbėtis ir pokalbis būtų per daug oficialus, per daug dalykiškas ir nuobodus. Aš buvau susidaręs specialų metodą daryti interviu su intelektualais ir jo griežtai laikiaus. Žmogus tik visiškai laisvai kalbėdamas gali pasakyti naujų, originalių, iš jo gelmenų išplaukiančių minčių. Tokiais pokalbiais aš pirmiausia suvokdavau, kokiais klausimais mano pašnekovas gali pasakyti įdomiausių ir vertingiausių minčių. O kitą pokalbį jau ir sutelkdavau prie tų klausimų. Tokiu būdu išvengdavau būdingo tokiems pasikalbėjimams lėkštumo, plepumo ir nereikšmingumo. Vadovaujantis šiuo metodu man pasisekė iš V. Mykolaičio-Putino ištraukti tai, kas reikalingiausia, reikšmingiausia. Po kelių tokių pokalbių aš savo namuose vienas sau suformulavau visus klausimus ir atsakymus, nors iš tiesų tokia tvarka mes niekad nebuvome kalbėjęsi. Surašęs tokį pasikalbėjimą jam nunešiau aprobuoti. Jis atidžiai perskaito, kai kuriuos mano sakinius truputį kitaip suformuluodamas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija