Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Tarptautinės korupcijos pavyzdys

Antra Vincė Karosienė

Lietuvos dailės muziejuje saugomas
XVI amžiaus italų dailininko Antonio
Kampi paveikslas „Trys Marijos
prie Kristaus kapo“, įvertintas
370 tūkst. eurų. Šį paveikslą
sovietiniai okupantai 1951 metais
konfiskavo iš Valstybės teatro
aktoriaus Vinco Steponavičiaus,
politinio kalinio

Vasario 27 dieną Vilniaus apygardos teisme Vokietija toliau sieks Lietuvos dailės muziejuje saugomo XVI amžiaus italų dailininko Antonio Kampi paveikslo „Trys Marijos prie Kristaus kapo“, įvertinto 370 tūkst. eurų. Šį paveikslą sovietiniai okupantai 1951 metais konfiskavo iš mano tėvo Vinco Steponavičiaus, politinio kalinio, kurį (po mirties) patys reabilitavo, atstatydami visas jo teises. Mano 1989-2005 metų pastangos atgauti jį kartu su visa konfiskuota 27 paveikslų kolekcija parodė, kad okupantų kalinti asmenys – iki šiol beteisiai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (tuo metu civilinių bylų skyriui vadovavo Č. Jokūbauskas) nepareikalavo paveikslų kolekciją man, paveldėtojai, grąžinti arba už ją teisingai atlyginti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija