Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

„MES“ – ĄŽUOLAI IR LIEPOS

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Knygos viršelis

Praėjusių metų vasario 15 dieną minėjome kunigo saleziečio Pasaulio tautų teisuolio Broniaus Paukščio 110-ąsias gimimo metines. Šiemet sulaukėme kunigo brolio sūnaus Skirmanto Juozo Paukščio knygos „Mes“, kurioje remiantis dokumentais atskleidžiama kun. Broniaus Paukščio asmenybė. Skaitytojų dėmesiui pateikiame žurnalisto Bernardo Aleknavičiaus recenziją apie šią knygą.


Vandalai

Algimantas Černiauskas

Suniokoti holokausto
atminimo ženklai

2008 metų pradžioje Merkinėje nežinomi vandalai, perėmę stribukų tradicijas, suniokojo holokausto atminimo ženklus. Sudaužė marmurinį trikampį obeliską ir atminimo lentą ant paminklo žydams, nužudytiems fašistinės okupacijos metais, kapavietės. Policija pradėjo tyrimą.

Merkinės istorijoje žydai minimi nuo XV amžiaus, tačiau tik nuo 1616 metų jie čia apsigyveno nuolatinai. Leidimą žydams gyventi Merkinės mieste, be kunigaikščio ir Seimo sutikimo, davė Merkinės seniūnas Jonas Vaina, už ką buvo Seimo ir karaliaus Vladislovo Vazos išbartas. Tačiau seniūnas karaliaus įsakų nepaklausė ir savo leidimo žydams gyventi Merkinėje neatšaukė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija