Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Popiežius mobilizuoja paramą Šventosios Žemės krikščionims

Mindaugas BUIKA

Kanos bazilika Galilėjoje

Šventovės neturi likti tik archeologiniais objektais

Pratęsiant popiežiaus Benedikto XVI parinktą 2008 metų Gavėnios socialinę temą, verta prisiminti paramos Šventosios Žemės bei viso konfliktų apimto Artimųjų Rytų regiono kenčiantiems krikščionims svarbą. Apie tai kalba ir Rytų Bažnyčių kongregacija savo kreipimesi į pasaulio vyskupus. Primindamas Gavėnios laikotarpiu vargšų labui organizuojamų specialių rinkliavų tradiciją, Šventasis Tėvas savo laiške šiemetinės Gavėnios proga pažymi, jog „konkreti bažnytinės bendrystės išraiška siejama su dideliu apsivalymu, kaip buvo ir ankstyvojoje Bažnyčioje“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija