Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

1988-ųjų Vasario 16-ąją prisiminus

Seimo narys Saulius Pečeliūnas

Vasario 13 dieną LRT laidoje „Spaudos klubas“ buvo paminėtas 1988 m. Vasario 16-osios minėjimo (praktiškai tai buvo paskutinė draudžiama Lietuvos nepriklausomybės šventė) dvidešimtmetis. Laidoje dalyvavo minėjimo organizatoriai, kuriems neteko dalyvauti pačiame minėjime, nes jie buvo uždaryti, ir buvusios Komunistų partijos atstovai, kurie neturėjo nieko bendra su tos Vasario 16-osios minėjimu. Pakalbinome Seimo narį Saulių Pečeliūną, kuris su žmona Lina Pečeliūniene tame minėjime pats dalyvavo.


Tautos talka

Algimantas Zolubas

Atsiliepdamas į prelato Juozo Prunskio kvietimą JAV lietuviams kultūrininkams pasisakyti dėl savo pasaulėžiūros, Petras Babickas rašė: „Lietuvė motina – lietuvių tauta. Vaidila, lietuvė, prie ratelio mokanti savo vaiką skaityti, knygnešys bei pasaulio lietuvių talka – tai keturi pagrindiniai stulpai, kuriais turi remtis mūsų tautos ateities gyvenimas ir kova“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija