Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Tautos talka

Algimantas Zolubas

Atsiliepdamas į prelato Juozo Prunskio kvietimą JAV lietuviams kultūrininkams pasisakyti dėl savo pasaulėžiūros, Petras Babickas rašė: „Lietuvė motina – lietuvių tauta. Vaidila, lietuvė, prie ratelio mokanti savo vaiką skaityti, knygnešys bei pasaulio lietuvių talka – tai keturi pagrindiniai stulpai, kuriais turi remtis mūsų tautos ateities gyvenimas ir kova“.

Iš tikrųjų, be talkos vargu ar įmanoma vienai partijai ar visuomeninei organizacijai pakelti amžiaus naštą – prikelti Lietuvą. Iškelta ir jau realizuojama idėja – koalicija „Vardan Lietuvos“ – ir yra išmintingas, perspektyvus ir gal vienintelis būdas gelbėti lietuvių tautą ir jos valstybę nuo gresiančios pražūties. Nuostata į koaliciją telkti partijas ir visuomenines organizacijas, kurios sukurtos idėjų, o ne interesų pagrindu yra sveikintina Tėvynės Sąjungos iniciatyva.

Tėvynės Sąjunga, iškėlusi koalicijos idėją, konservatyvumu įprasminanti valstybingumo idėją, yra tautos ir jos valstybės esminė atrama. Tai veikli, reikalinga parlamentinė partija.

Lietuvos valstybė 1918 metais atkurta tautiniu pagrindu, jos nepriklausomybė 1990 metais atkurta taip pat tautiniu pagrindu. Kadangi mūsų valstybę kuria lietuvių tauta, reikalinga tautinės ideologijos pagrindu veikianti partija. Tautininkų partiją turime, tačiau ji dėl vykdytos „tautų draugyste“ vadintos nutautinimo politikos, nėra tvirta, neatstovauja tautos idėjai Seime.

Lietuva – krikščioniška šalis. Krikščionybė – dorovės šaltinis, iš kurio gyvastį ir galią semia tauta. Todėl tautinei valstybei, kaip tyras šaltinio vanduo, reikalinga krikščioniškoji partija. Deja, Lietuvoje ši partija nusipelnytų tik gerų linkėjimų ateičiai.

Lietuvoje valdančiąją daugumą Seime sudaro begėdiškai „socialdemokratų“ vardą pasisavinę laukinio kapitalizmo atstovai bei kitos, dukterinėmis vadintinos partijos. Dėl ydingos „socialdemokratiškos“ politikos tautoje įsigalėjo socialinė atskirtis, kuri apibūdinama saujele tarpstančių turtuose, piniguose bei malonumuose ir didžiąja tautos dalimi besigalinėjančia su skurdu. Reikalinga Lietuvai partija su socialiai orientuota ideologija. Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS) gali atstovauti tokiai ideologijai, tačiau Seime ji atstovų neturi, gal dėl pavadinimo yra Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) šešėlyje, todėl mažai pažįstama.

Koalicijos kūrimas nėra mažesnių partijų tiesioginio naikinimo aktas, o tų partijų ideologijų telkimas į visumą, kuri mažesnių partijų politikams turėtų atverti galimybę atstovauti savo ideologijoms Seime. Kita vertus, koalicijos išplėstas turinys turėtų tenkinti platesnį rinkėjų ratą.

Demokratinis valstybės valdymas vykdomas per visuomenę atstovaujančias partijas. Tačiau, jei partijos kuriamos ne idėjų, o interesų pagrindu, pats valdymas išsigimsta; einama ne valstybingumo tvirtinimo, o klanų ar grupuočių interesų tenkinimo link. Valstybę sudaro ne jos valdžia, o pilietinė (tautinėje valstybėje – tautiškai orientuota) visuomenė. Taigi visuomenė neturi šalintis nuo valstybės valdymo, valdymo ydų šalinimo.

Visuomeninės organizacijos gali ir privalo stebėti, kontroliuoti, pilietinėmis akcijomis daryti poveikį nukrypstančioms nuo valstybingumo tvirtinimo formalioms valdžioms. Antai, nors įvairiais būdais formaliosios valdžios trukdo kurtis vietos bendruomenėms, kėsinasi jas administruoti, tačiau naujos bendruomenės kuriasi, tarp jų randasi pakankamai veiklios ir įtakingos bendruomenės. Neužgeso Lietuvos Sąjūdžio dvasia; jo žodis bei pilietiniai veiksmai aktualiais valstybei klausimais pasiekia visuomenę, valdžias. Iškilo veiksminga, aukštu intelektu pasižyminti visuomeninė organizacija Piliečių Santalka.

Paminėtos tik kai kurios visuomeninės organizacijos, o jų yra įvairių, atstovaujančių įvairiems svarbiems reikalams valstybėje. Visos jos atitinkamu būdu turėtų prisidėti prie koalicijos „Vardan Lietuvos“.

Ypatingas vaidmuo propaguojant koalicijos idealus tenka žiniasklaidai. Jei ją vadina ketvirtąja valdžia, tai vardan kilnių tikslų, žiniasklaida turėtų tarnauti visuomenei, o ne interesų grupuotėms; ne iš kilnių paskatų, o už pinigus skleidžiamas žodis blogiu sugrįžta.

Negandai prilygstantis valstybės valdymas Lietuvai skambina pavojaus varpu. Kitas varpas – koalicija „Vardan Lietuvos“ – vilties varpas, kviečiantis į tautos talką viltį įkūnyti.

Išgirskime abu varpus – jie skambina mums.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija