Atnaujintas 2008 vasario 27 d.
Nr.16
(1609)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Dovanos Valstybės atkūrimo jubiliejaus proga

Krikščionių demokratų Telšių
skyriaus pirmininkas Faustas
Meiženis prie parodos
Telšių Žemaitės dramos
teatro fojė eksponatų

Lietuvai minint 90-ąsias Valstybės atkūrimo metines, Telšių Žemaitės dramos teatro fojė atidaryta paroda, kurioje eksponuojami 1918 m. vasario 16 dienos signatarų portretai. Tokios parodos buvo surengtos ir ankstesniais metais Telšių parodų salėje, Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose ir kitur. Šias parodas rengė Krikščionių demokratų Telšių skyriaus pirmininkas Faustas Meiženis. Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje vykusiame rajono mokyklos vadovų pasitarime F. Meiženis mokykloms padovanojo bukletus apie Vasario 16-osios signatarus ir knygas apie vieną žymiausių prieškario krikdemų kunigą Mykolą Krupavičių. Šis sumanymas – bendras Krikščionių demokratų ir Lietuvos nacionalinio muziejaus (direktorė Birutė Kulnytė) projektas. Pasak F. Meiženio, tokių renginių tikslas – propaguoti tautines ir patriotines nuostatas bei sudaryti galimybę gyventojams, o ypač vaikams, susipažinti su Lietuvos istorija.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija