2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Pagerbė buvusį kleboną, bažnyčios statytoją

Mons. Lionginas Vaičiulionis (kairėje)
dėkoja dalyvavusiems šv. Mišiose.
Dešinėje – kun. Bronius Gimžauskas

ŠILAINIAI. Sausio 2 dieną, sekmadienį, Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje su 80-uoju gimtadieniu buvo pasveikintas buvęs klebonas, dabar altaristas mons. Lionginas Vaičiulionis. Ta proga jis aukojo šv. Mišias, koncelebracijoje dalyvavo kun. Bronius Gimžauskas. Su gimtadieniu monsinjorą pasveikino parapijos, savivaldybės, Katalikų esperantininkų atstovai, Seimo narys Rimantas Dagys.


Šiaulių vyskupijoje

Joniškio dekanate

Neišdildomi arkivyskupo Julijono Steponavičiaus pėdsakai

Arkivyskupas Julijonas Steponavičius

Žagarė. Sausio 18 dieną Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje minėjome arkivyskupo Julijono Steponavičiaus ištrėmimo į Žagarę 50-ąsias metines. Buvo aukojamos šv. Mišios, prie atminimo lentos uždegtos žvakutės. Šiais metais prisiminsime ir pagerbsime vyskupą dar du kartus. Birželio 18 dieną minėsime 20-ąsias mirties metinės, o spalio 18 dieną švęsime 100-ąsias gimimo metines. Gal kas atspės visų šių skaičių simboliką? Arkivyskupas gimė spalio 18 dieną, ištremtas – sausio 18 dieną, į Tėvo Namus iškeliavo birželio 18 dieną. Skaičius 18 šiuo atveju reiškia visas tris pagrindines iškilios asmenybės, religinio atgimimo žadintojo bei tautinio atgimimo simbolio gyvenimo stotis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija