2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


1863 metų sukilimo metai

Vienuolyne paminėtas 1863 metų sukilimas

Šv. Mišių pradžioje žodį tarė
kun. Astijus Kungys OFM. Toliau
iš kairės – kun. Paulius Bytautas OFM
ir kun. Tomas Žymantas OFM

Vasario 3 dieną Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje irpranciškonų vienuolyne, įvyko 1863 metų sukilimo 150-ųjų metiniųpaminėjimas. Jį organizavo Šv. Jurgio kankinio pranciškonų vienuolynas,Kauno krašto bajorų draugija ir Lietuvos šaulių sąjungos Kauno VytautoDidžiojo šaulių II rinktinė.

Šv. Mišias aukojo kun. Paulius Bytautas OFM. Jųpradžioje gražų, ugningą žodį tarė svečias iš Vilniaus kun. Astijus


1863 metų sukilimo metai

Sukilimo pralaimėjimas stiprino lietuvių tautą

Skulptūra „1863 metų sukilėliai“
(skulptorius Konstantinas Bogdanas)
Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 1958.

Minėdami 1863–1864 metų sukilimo pradžios 150metų sukaktį, jau rašėme apie kai kuriuos šio istorinio įvykiomomentus. Kreipiamės į istoriką Darių Staliūną, prašydami įvertintisukilimo reikšmę bei svarbą Lietuvai, paaiškinti esmines sukilimopriežastis ir pasekmes. Humanitarinių mokslų daktaras D. Staliūnas –Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams suužsieniu – parengė humanitarinių mokslų krypties istorijos srities


Panevėžio rajone prisimintas 1863 metų sukilimas

Sausio 25 dieną Panevėžio rajone prasidėjo 1863 metų sukilimo 150-ųjų metinių paminėjimas. Panevėžio žygeiviai surengė slidžių-pėsčiųjų žygį po Žaliąją girią, siekdami prisiminti kritusius už Lietuvos Laisvę sukilimuose, kovose su okupantais, susipažinti ir pasigrožėti žiemos baltumu pasipuošusia gamta. Žygyje dalyvavo atvykusieji iš Nevėžio, Pažagienių, Paįstrio, Pakaušių, Paliūniškio kaimų bei Panevėžio miesto. Pirmiausia buvo sustota šeštame kelio Panevėžys–Vabalninkas kilometre, prie paminklo žuvusiam 1952 m. žiemą partizanui Petrui Tamošiūnui-Simui (buvusiam Žaliosios rinktinės būrio vadui), uždegtos žvakės, pagerbtas žuvusiojo atminimas.


Etnografija

Užgavėnės tam, kad sąžinė būtų švaresnė

Lina Poškevičiūtė

1980 metų vasarį surengtoje žiemos
palydų šventėje Lukšiuose

Užgavėnes – žiemos pabaigos šventė, švenčiama 46 dienos iki Velykų. Kaip įminti tikrąją jos prasmę? Ar Zanavykų krašte Užgavėnės buvo tokios populiarios kaip ir visoje Lietuvoje? Apie tai yra daug publikcijų, leidinių, tačiau šios šventės tradicijos Zanavykijos regione beveik nenagrinėtos.

Mūsų protėviams kalendorinės šventės buvo ypač svarbios. Galime pastebėti, kad jos buvo kažkuo panašios. Per šventes buvo atliekamos daugiau ar mažiau iškilmingos apeigos, turinčios užtikrinti gerą derlių, sveikatą. Būdavo linksminamasi, daug bendraujama – tai suartina šeimą ir visą bendruomenę. Tačiau XX amžiaus pradžioje jau retai kas tikėjo, kad per Užgavėnes pasivažinėjus rogėmis bus geresni linai.


Kronika

Atgimė kultūros židinys

Vytautas BAGDONAS

Atgimusį svėdasiškių kultūros
židinį laimina Svėdasų Šv. arkangelo
Mykolo parapijos klebonas
kun. Vydas Juškėnas

Svėdasai. Paskutiniosios lapkričio dienospavakarę į Svėdasų kultūros namus (Anykščių kultūros centro Svėdasųskyrių) gausiai rinkosi svėdasiškiai, sulaukta ir daugybės svečių. Visisusibūrė erdviame vestibiulyje, laukdami iškilmingos akimirkos, kuometbus perkirpta simbolinė juostelė ir atsivers durys į išgražėjusius,atjaunėjusius kultūros namus. Tokio sambūrio šiame kultūros židinyje


Duris atvėrė kultūros namai

ŽELVA. Lapkričio 28 dieną miestelyje atidaryti nauji kultūros namai. Projektas „Želvos kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams Želvos miestelyje Ukmergės rajone“ įgyvendintas aktyviai talkinant Ukmergės rajono vietos veiklos grupei.

Iškilmingas šventinis renginys tradiciškai pradėtas juostos perkirpimu. Ši garbinga pareiga teko Ukmergės rajono savivaldybės merui Algirdui Kopūstui, pastato renovacijos darbus atlikusios įmonės UAB „Ukmergės statyba“ generaliniam direktoriui Edmundui Karaniauskui, Ukmergės rajono vietos veiklos grupės pirmininkei Klavdijai Stepanovai ir projekto vadovui, Želvos seniūnui Kęstučiui Mikalajūnui.


Kronika

Įkurtuvės

TAUJĖNAI. Prieš pat Naujuosius metus į buvusios katilinės pastatą persikėlė 60 metų minintis Ukmergės kultūros centro Taujėnų filialas ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Taujėnų kaimo padalinys. Į šventę „Čia mūzos gyvena“ susirinko daug svečių, kurie vos tilpo į naują kultūros namų salę.

Iškilmės prasidėjo lauke prie pastato paradinių durų. Vidmanto Krikštaponio pakviestos trys kultūros centro folkloro ansamblio „Pyniava“ dalyvės atsinešė ir svečiams įteikė mūzas simbolizuojančius žiburėlius. Kultūros centro direktorei Rasai Graužinienei linkėta puoselėti Taujėnų filiale užgimusias muzikos ir teatro mūzas. Rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė pakviesta prisidėti puoselėjant Taujėnų bibliotekoje užgimusias poezijos, literatūrinio žodžio mūzas. Rajono mero pavaduotojas Regimantas Baravykas kviestas puoselėti ir globoti čia gimstančias idėjas, kad jos taptų gražiais reginiais, džiuginančiais visus. Perkirpus atidarymo juostelę, pastatą ir jo patalpas pašventino Taujėnų klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Padainavus mišriam kultūros namų kvartetui, kultūros centro Taujėnų filialo vedėja Laima Jančiauskaitė apžvelgė 60-mečio veiklą. Bibliotekos veiklą apžvelgė bibliotekininkė Gražina Žukauskienė.


Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4)

Sąjūdžio Steigiamasis Suvažiavimas,
Vilnius 1988 10 22–23, Jonas
Juškaitis, delegatas, Nr. 951
(nuo Lietuvos rašytojų sąjungos).

Nuoširdžiai gerbiamas,

Skubu, nes laukiau, kad galėčiau į kalėdinį laišką parašyti kuo daugiau žinių.

Širdingiausias ačiū už dovaną, kurią atvežė kompozitoriaus Budriūno duktė Kalėdų stalui.

Tik ar nedarau aš Jums rūpesčių? Knygų drįstu prašyti – ką kas gali, kad neapsunkinčiau vieno. Jos labai reikalingos. Ką siųsite, man parašykite ir siųskite ne tiesiai man, o tuo keliu, kurį, tikiuosi, perdavė A. Vaičiulaitis. Dar S. Santvaras ir K. Bradūnas jį žino. Gal ir tuodu periodinius leidinius (gavau atviruką) kol kas tuo keliu siųskite. Kokį numerį pasiųskite ir tiesiai – pažiūrėsiu, ar gausiu. Leist leido, o slaptai, kaip tenka nugirsti, daro kliūtis. Skriauda būtų negavus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija