2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Asmenybė formuojasi gimnazijoje

Prof. habil. dr. Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms

Prof. Petras Bielskis

Bendra renginio dalyvių nuotrauka

Laukuva atšventė garsaus savo kraštiečio, lietuvių etninės kultūros tyrinėtojo, mitologo ir folkloristo, profesoriaus Norberto Vėliaus 75-tąjį gimtadienį. Iškilmės vyko pilnutėlėje miestelio kultūros namų salėje. Atvyko Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai ir jubiliato bičiuliai filosofai Romualdas Ozolas ir Bronislovas Genzelis, Seimo kancleris Jonas Milerius, Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminties įamžinimo skyriaus vedėja Angonita Rupšytė, Muzikos ir teatro akademijos, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų mokslininkai, būrys Norberto Vėliaus gimnazijos laikų bendramokslių.Viena garbingiausių viešnių – profesoriaus žmona, dailininkė Ramunė Vėliuvienė.


Iš laiškų

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10)

Vytė Nemunėlis (senatvėje, žiūrintis
į savo išgyventą visą XX-ąjį šimtmetį)
Algimanto Žižiūno nuotrauka

Didžiai nuoširdžiai gerbiamas,

Gavau laišką su paukščiais, nešančiais žinią, ir skubu atsakyti.

Žinau, kad gegužės antroje pusėje atvažiuosite. Jau čia šneka visi, vieni sako vieną datą, kiti kitą. Pas mus rašytojai vieni su kitais nesišneka, nes nesusišneka. Visi mat nori būti vieninteliai teisingi ir genialūs.

Aš laikausi, kaip ir laikiausi, nuošaliai nuo tų varžybų, negaudau gandų, ką kas apie mano poeziją šneka, nedalyvauju literatūros vakaruose, netgi kai mano paties poeziją kas nors skaito. Apie save pasiskaitau tiktai spaudoje, nedarydamas kokių išvadų iš to, kadangi žinau, jog tie parašymai mano poezijos nei pagerins, nei pablogins. Rašau, ką iškentėjau, ir viskas. Dabar – traukiu „iš stalčiaus“ senus eilėraščius, už kuriuos anuo metu būtų patupdę. O jų niekur paskelbti negalėjau, nes mano balsą būtų pažinę. Todėl man ir apie kitus nelengva šnekėti, kai ligi šiol to nedariau viešai. Nedarysiu ir toliau. Vieni gali užsigauti, kad jų nepaminėjau, o kiti – kad juos paminėjau...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija