2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pajusti Dievo artumą

Prisimenant popiežiaus Pranciškaus kalėdines mintis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus bučiuoja
į prakartėlę paguldyto
Kūdikėlio Jėzaus atvaizdą
per Kalėdų Nakties pamaldas

Maldos už taiką galia

Kasmetinių pasaulio krikščionims svarbiausių švenčių – Šv. Kalėdų – akivaizdoje vargingoje Betliejaus prakartėlėje užgimusio Kūdikio Jėzaus atvaizdas paskatino popiežių Pranciškų vėl sutelkti ganytojišką žvilgsnį į sudėtingiausias dabarties dvasines, socialines ir politines problemas, nuolat kankinančias žmoniją, ieškančią teisingumo, vilties, Viešpaties gerumo ir gailestingumo. Gruodžio 25 dieną Šventasis Tėvas, pirmąkart Romoje šventęs Kalėdas kaip Katalikų Bažnyčios vadovas, tradiciniame kreipimesi „Urbi et orbi“ („Miestui ir pasauliui“) ragino pajusti didįjį žmogiškąją prigimtį priėmusio Dievo gerumą ir švelnumą kiekvieno širdyje, nes Viešpaties „prisilietimas niekada nesužeidžia, bet duoda ramybę ir jėgų“. O jų tikrai reikia, nes „žiūrėdami į Kūdikį prakartėlėje, galvojame apie karuose ir konfliktuose kenčiančius vaikus, senus žmones, skriaudžiamas moteris, ligonius“, – kalbėjo popiežius Pranciškus šventinį rytą į Šv. Petro aikštę susirinkusiai ypač gausiai 15 tūkstančių piligrimų miniai. Jo pasisakymą tiesiogiai transliavo beveik šimtas televizijos kanalų, todėl šis kreipimasis faktiškai pasiekė visus planetos kampelius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija