2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Aptarė pastoracinę ir karitatyvinę veiklą

Grupė Šilalės dekanato karitiečių
su vyskupu ordinaru Jonu Boruta SJ.
Šalia jo kairėje stovi dabartinis
Telšių vyskupijos „Caritas“
direktorius Rietavo klebonas
kun. Antanas Gutkauskas
ir kiti kunigai

ŠILALĖ. Gruodžio 17 dieną Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje svečiavosi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Parapijos namuose jis susitiko su Šilalės dekanato klebonais ir kitais kunigais, pagal jų pateiktas ataskaitas, tvarkomą bažnytinę dokumentaciją bei bažnytinės veiklos planus domėjosi ir aptarė Šilalės dekanato parapijų pastoracinę veiklą. Vakare vysk. J. Boruta SJ Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje su dekanato kunigais, giedant Šilalės bažnyčios chorui, vadovaujamam Antano Kazlausko, aukojo šv. Mišias ir pasakė homiliją.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Advento rekolekcijos

Atlaidų vadovas kun. Kęstutis
Balčiūnas (viduryje) ir klebonas
dekanas kan. dr. Algis Genutis
su adorantėmis ir ministrantais

ŠILALĖ. Paskutinį 2013 metų Advento ketvirtąjį sekmadienį, gruodžio 22 dieną, Šilalės parapijos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio iniciatyva, vesti Advento rekolekcijas buvo pakviestas Telšių dekanato Žarėnų parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas, kilęs nuo Tenenių (Šilalės r.). Šis kraštietis iš pat ryto klausė tikinčiųjų išpažinčių, o Votyvos šv. Mišiose pasakė homiliją apie šeimą. Rekolekcijų Sumos šv. Mišias aukojo kun. K. Balčiūnas ir nustebino šilališkius dar viena homilija, skirta ir suaugusiems, ir jaunimui.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Padėkota klebonui

TILTAGALIAI. Gruodžio 7 dieną Kultūros centre vyko adventinis vakaras, skirtas ramiam atokvėpiui, stengtasi pažvelgti į savo gyvenimą, pamąstyti, kas nuveikta, pasiekta ir kam pristigo laiko. Šį renginį inicijavo Karsakiškio parapijos klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Apmąstymus apie kiekvieno mūsų egzistenciją išgrynino vakaro svečias kun. Julius Sasnauskas OFM. Vakarą nuskaidrino grigališkojo choralo studijos chorisčių iš Panevėžio „Vox laetitiae“ (vadovė – Jolanta Antanaitienė) giesmės, Kupiškio menų mokyklos Subačiaus skyriaus mokytojos Linos Burokienės atliekami kūriniai.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Advento žvakelių šviesa

Renginio dalyviams kalba klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas

DUSETOS. Kūrybinės amatų draugijos „Dusetėlė nuo Sartų“ išradinga ir visų mylima vadovė Verutė Brogienė subūrė į adventinę popietę. Susirinko nemažas pulkelis draugijos narių ir svečių: klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, mokytoja Leokadija Malcienė, seniūno pavaduotojas Raimondas Parakevičius, mokytojos Gražina Baranauskienė ir Birutė Puslienė, bendruomenės veikėjas Vytautas Čypas, pulkelis meno mokyklos mergaičių.


Vilniaus arkivyskupijoje

Ignalinos dekanate

Advento vakaras dvare

VIDIŠKĖS. Gruodžio 14 dieną Vidiškių dvaras atvėrė duris norintiems atitolti nuo prieššventinio triukšmo, pajusti Advento ramybę, pamąstyti, kas žmogui išties yra vertinga ir šventa. Adventinių pamąstymų vakaras kartu su dvaro šeimininkais ir vokaliniu ansambliu „Inmezzo“ sušildė širdis ir įprasmino Šv. Kalėdų laukimą. Kaip renginyje sakė kun. Viktoras Kudriašovas, Adventas – ypatingas metas, kviečiantis mus atsinaujinti viduje, daryti gerus darbus, susitaikyti, ieškoti ramybės ir džiaugtis, nes juk laukiame gimstančio Jėzaus – mūsų Išganytojo. Advento vakare dalyvavo ir Ignalinos klebonas kun. Deimantas Braziulis, mielai pritaręs tokiai gražiai bendruomenės iniciatyvai. Padėkota renginio sumanytojoms bei pagrindinėms organizatorėms – Stasei Baronienei ir Virginijai Balinskienei – bei jų idėjas palaikiusiam, savo dvare vidiškiečius priėmusiam ir koncertą dovanojusiam Kęstučiui Mozeriui. Vakarą vedė mokytoja Irena Šaltienė. Iš kasdienybės rūpesčių ištrūkusius renginio dalyvius ji jautriai įvedė į ramybės ir apmąstymų erdvę, švelniai išsiskleidusią dvaro erdvėse. Visus suvienijo bendra malda, apmąstymui kvietė gilios Vytauto Mačernio eilės. Šventinę nuotaiką kūrė ne tik dvaro aplinka, poezija, bet ir puiki vokalinio ansamblio „Inmezzo“ koncertinė programa. Tai – žavus ir nepapratą šilumą spinduliuojantis kolektyvas, puikiai pristatantis klasikinį meną. Ansamblio vadovė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros docentė Aušra Stasiūnaitė koncertavo kartu su solistėmis Ilona Pliavgo, Raimonda Janutėnaite, Lina Urniežiūte ir Nijole Baranauskaite (fortepijonas). Solistėms, vakaro vedėjai ir dvaro šeimininkams padėkota – bendruomenės vardu jiems įteiktos gėlės bei mielos ir kūrybingai paruoštos dovanėlės. Žmonės toliau maloniai bendravo, gėrė arbatą ir vaišinosi sumanių šeimininkių šiam vakarui paruoštais skanėstais.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Gerumo angelai

SIDABRAVAS. Gruodžio 14 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už parapijos bendruomenę. Po šv. Mišių visi rinkosi Sidabravo centrinėje aikštėje iškilmingai įžiebti eglutę. Suviliotas žiburėlių atvyko ir Kalėdų senelis. Didelio džiaugsmo visiems suteikė fejerverkai. Sidabravo kultūros namuose šeštą kartą vyko įvairių Gerumo angelų nominacijų – o jų buvo dvylika, – įteikimas. Vakare pagerbti Sidabravo seniūnijos geradariai, dirbantys ir kuriantys bendruomenės labui, stebinantys atsidavimu savo artimiesiems, nepalūžę po stiprių likimo vėjų gūsių. Šiaulių vyskupą E. Bartulį Gerumo angelo sparnai palietė už gerumą, pagrįstą darbais. Sidabravo Švč. Trejybės, Vadaktų Šv. Agotos ir Dapšionių Dievo Apvaizdos parapijų bažnyčių vargoninkui Eugenijui Janeliūnui, kuris yra ir Sidabravo vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys įteikė medalį už kultūros ir religinių vertybių puoselėjimą. Jis 15 metų vadovauja savo paties iniciatyva suburtam vokaliniam ansambliui. Šia proga vienuolikai ansamblio narių įteikti Radviliškio rajono mero Padėkos raštai, o seniūnas Vidmantas Blužas įteikė didžiulį tortą. Choro pasirodymą keitė įvairūs sveikinimai jubiliatams. Pabaigoje visi kartu susikabinę rankomis, sugiedojo „Viešpaties palaima visada telydi mus“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija