2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šv. Kalėdų išvakarės Telšiuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kalėdinė eglė Telšiuose
Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

Gruodžio 22 dienos – ketvirtojo, paskutiniojo Advento sekmadienio vakaro šv. Mišiomis Telšių Katedroje buvo užbaigtos advento rekolekcijos. Po vakaro šv. Mišių, kuriose meldėsi gausus būrys tikinčiųjų telšiškių, Telšių Katedros aikštėje buvo iškilmingai pašventintas prie Kalėdų eglės įrengtas Betliejaus tvartelis, įžiebta kalėdinė eglė. Renginys pradėtas Telšių kultūros centro ir Telšių „Žemaitės“ dramos teatro darbuotojų surengta menine vaidybine kompozicija ir koncertu „Šv. Kalėdų belaukiant“. Po įžangos Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, dalyvaujant jo augziliarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, Telšių rajono merui Vytautui Kleivai, kitiems Telšių miesto ir savivaldybės bei seniūnijos vadovams, pašventino Prakartėlę ir pasveikino miestelėnus. Sveikinimo žodį tarė ir kalėdinės eglės iliuminaciją įžiebė Telšių rajono meras V. Kleiva. Nors buvo žvarbokas ir vėjuotas vakaras, tačiau gausiai susirinkę žmonės neskubėjo skirtytis, jie klausėsi Adventui ir Kalėdoms skirtų giesmių, vaišinosi karšta arbata, turėjo gražią galimybę pabendrauti tarpusavyje.


Šilalės dekanato diena

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Grupė Šilalės tikinčiųjų su Pajūrio
choristais. Kairėje – vargonininkas
Jonas Linkis ir choro seniūnė
Ona Norkuvienė Žemaičių Kalvarijoje

Antrą kiekvieno mėnesio dieną Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyksta Telšių vyskupijos dekanatų dienos. Kadangi šioje vyskupijoje yra vienuolika dekanatų, todėl gruodžio 2-ąją dekanatų dienas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje užbaigė Šilalės dekanatas, vadovaujamas Šilalės parapijos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio. Šilalės dekanato dienoje dalyvavo Šilalės dekanato parapijų klebonai, kunigai vikarai ir tikinčiųjų grupės.


Jaunimas gerumo akcijoje

Grupė jaunųjų Šakių parapijos savanorių

Gruodžio 1 dieną prasidėjo adventiniu laikotarpiu vykstanti tradicinė Lietuvos „Caritas“ organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“ – krikščioniška gailestingumo akcija, kuria katalikai tikėjimą Kristumi išreiškia veiklia meile. Kur gailestingumas ir meilė, ten ir Kristus – „Ubi caritas et amor – ibi Christus est“. Tai – pirmųjų amžių krikščionių šūkis, apie kurį pagonys atsiliepdavo: „Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli“.


Savanorystė

Savanorystė – savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis, kuri yra naudinga kitiems žmonėms. Apie tai savo mintimis sutiko pasidalinti Kybartų savanoriai Arūnas ir Dainius. Jie savanoriavo projekte „Savanorystės populiarinimas Vilkaviškio vyskupijoje, Kybartų miestelyje“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Arūnas prisipažįsta, kad savanoriauti Kybartuose paskatino asmeniniai išgyvenimai. Jis viename savo gyvenimo etape dažnai vartojo alkoholį. „Man, išklausymas visada buvo labai arti širdies. Pats patyriau, kaip reikia išsikalbėti sunkiais momentais ir kaip sunku, jei šalia nėra žmogaus, kuris išklausytų. Tai labai slegia“, – atvirauja savanoris. Vaikinas tiki, kad tik perėję priklausomybės nuo alkoholio labirintus asmenys ir pažinę savo ligą gali padėti kitiems. Jis mano, kad tokie liudijimai padeda žmogui pakeisti savo gyvenimą. Aišku, nusivylimai neišvengiami, net esant puikiai motyvacijai. Norintis savanoriauti asmuo turi nuspręsti, kurioje srityje jis nori darbuotis. Dainiui ir Arūnui artima sritis – bendravimas su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis, pagalba jiems dalinant maisto produktus. Vyrai pripažįsta, kad savanorystei reikia turėti ir tam tikrų žinių, todėl Kybartuose buvo organizuojami mokymai: „Savanoriavimas – galimybių išbandymas ir patirtis“, kurių tikslas – parodyti savanorystės naudą visuomenei ir sau pačiam, bei „Savanoriavimas – pliusas ieškant darbo“. Projekto koordinatorė Kybartuose Veronika Baktytė individualiai konsultavo visus, norinčius gauti daugiau informacijos apie savanorystę „Caritas“ organizacijoje, bendravo su Kybartų parapijos „Caritas“ skyriaus vedėja Gražina Vaičaitiene.


Kūčių vakaras pradinėje mokykloje

Kūčių vakaro Tėvo Benedikto Andruškos
pradinėje mokykloje akimirka

Gruodžio 20 dieną Šiauliuose, Tėvo Benedikto Andruškos pradinėje mokykloje, suorganizuotas renginys „Kūčių vakaras“, kuriame dalyvavo 4 a klasės mokiniai, jų tėvai, seneliai bei Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojai. Tautiniais rūbais pasipuošusių mokinių skudučių sutartinė pakvietė svečius į aktų salę. Žvakių prieblandoje dainuodami adventines dainas, mokiniai kartu su savo tėveliais, seneliais plovėsi rankas, šluostėsi į lininį rankšluostį ir sėdosi prie Kūčių patiekalais nukrauto, adventiniu vainiku ir sodu papuošto stalo. Šeimų išradingai papuoštus tradicinius Kūčių patiekalus laimino kun. Algis Baniulis SJ. Sveikinamąjį žodį tarė mokyklos direktorė Laimutė Garbačauskienė.


Adventinė valandėlė

Gruodžio 16 dieną į Grūžių biblioteką rinkosi jaunimas ir senoliai, kuriems rūpi lietuviškos tradicijos bei jų perdavimas iš kartos į kartą. Šis suėjimas – vienas iš Grūžių kaimo ir globos namų bendruomenių projekto „Mes mokomės, kuriame, dirbame ir poilsiaujame kartu“ renginių.

Susėdę aplink adventiniais vainikais ir žvakutėmis papuoštą stalą žmonės kalbėjosi apie šio ramaus laikotarpio ypatybes. Bibliotekininkė Danutė Ratinskienė papasakojo, kas yra Adventas, kokia jo dvasinė prasmė, kokių papročių ir draudimų laikėsi mūsų protėviai, paskaitė adventinį skaitinį apie keturias žvakes – Ramybę, Tikėjimą, Meilę ir Viltį. Į pokalbį įsijungusios Grūžių kaimo moterys Emilija Šivickaitė, Valerija Strelčiūnienė, Genovaitė Pakeliūnienė ir kitos, prisiminė Advento darbus, burtus, valgius ir gąsdinančias istorijas.


Gausus Tikėjimo metų derlius

Elena GUBOVIENĖ

Šv. Dvasios savaitgalio dalyvių
grupelė Palendrių vienuolyne
su tėvu Grigaliumi ir Akmenės
Šv. Onos bažnyčios klebonu
kan. Egidijumi Zulcu

Vėl apsisuko metų ratas. Nutolo mūsų kasdieniai pavasario, vasaros darbai darbeliai. Pralėkė šventės, renginiai, įvairūs paminėjimai. Nuošė, lietumis nušnarėjo pilkas ruduo. Nutolo paskutinės rudens šventės: žvakių liepsnelėmis numirgėjo ramus Visų Šventųjų, Vėlinių susikaupimas, praėjo iškilminga Kristaus Karaliaus šventė. Katalikams tai – liturginių Tikėjimo metų pabaiga. Apsisuko metų ratas ir vėl, atrodo, einame tuo pačiu keliu. Bet ar visai taip pat? Ar visai tokie pat? Mintimis grįžkime į praėjusių metų rudenį, kai dar popiežius Benediktas XVI paskelbė Tikėjimo metus. Kokie jie buvo? Kuo jie mus praturtino? Ką juose atradome? Ką iš jų gavome? Ar atgimė, ar sustiprėjo mūsų tikėjimas per tuos Tikėjimo metus? Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi pradedant Tikėjimo metus mums sakė: „Prašykime tikėjimo dovanos“. Juk tikėjimas ir yra Dievo dovana. Ar prašėme jos? Ar atgaivinome tai savo širdyse? Šie ir panašūs klausimai sukasi galvoje, kai ilgi, tamsūs Advento vakarai įsėlina į mūsų namus ir širdį pripildo tylaus laukimo kažko nepaprasto, šviesaus, artimo. Taigi, kai už lango ūžauja vėjas, kai į palangę atsimušę tyžta šlapdribos kąsniai, prie šilto namų židinio ramiai įsitaisę, pažvelkime atgal, į tuos prabėgusius metus.


Svečias iš Ukrainos Šiaulių krašte

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(viduryje) su svečiais ukrainiečiais:
t. Pavlo Jachimecu OSBM (dešinėje)
ir protoigumenas t. Pantelejmonu
Salamacha OSBM (kairėje)

Po iškilmingos šventės Romoje, Tikėjimo metų užbaigimo ir šventojo Juozapato palaikų perkėlimo į Šventojo Petro Baziliką 50-mečio paminėjimo Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantelejmonas (Mychailas Salamaka) OSBM, atvykęs į Lietuvą, lapkričio 27 dieną lankėsi Šiaulių krašte. Lydimas Vilniaus Švč. Trejybės klebono t. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM ir šio teksto autorės, susitiko su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu, Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriumi Rimantu Goriu, pavaduotoja Irena Vaičiuliene, pedagogais.


Ar lengva švytėti asmenybėms?

Apie kun. Vytautą Lapšį
prisiminimais dalinasi literatas,
kraštotyrininkas Vladas Liolys

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo prisiminimų popietę „Asmenybių švytėjimas šiandien“. Gyvenimo taisyklės diktuoja ne tik veiksmus, bet ir atoveiksmius. Kaip gerbsime kitų atminimą, taip gerbs ir mus...

2013 metais sukako 105 metai, kai gimė pedagogas, spaudos darbuotojas, LKRS skyriaus narys Jonas Pladis. Popietę daina apie Lietuvą, virkdydamas gitaros stygas, pradėjo muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Renginyje apie šviesios atminties pedagogą, prisiminimais dalinosi istorikas Vytautas Gasiūnas, o literatas, kraštotyrininkas Vladas Liolys prisiminė ypatingą Jono Pladžio taktiškumą. Visuomet susitikimams šmaikštumo atspalvių suteikia mokinių prisiminimai apie buvusius mokytojus. Buvęs J. Pladžio mokinys Osvaldas Papaurėlis prisiminė moksleiviškus metus ir solidų, profesorišką, žila galva mokytojo paveikslą. Žmonės spaudos darbuotoją prisimena iš tuometinės „Spalio vėliavos“ numerių, šiam laikraščiui parinktų aforizmų.


Adventinė tikybos mokytojų popietė

Šilalės dekanato tikybos mokytojai
ir dekanas kan. dr. Algis Genutis

Gruodžio 12-osios, ketvirtadienio, popietę Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos namuose įvyko adventinė Šilalės dekanato tikybos mokytojų popietė „Adventas – užgimsiančio Kristaus laukimo metas“. Ją suorganizavo rajono tikybos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė, aktyvi ir ilgametė tikybos mokytoja Jurgita Skurdelienė. Šiame renginyje dalyvavo Šilalės dekanas klebonas kan. dr. Algis Genutis ir vikaras kun. Mindaugas Alekna.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija