2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Svečias iš Ukrainos Šiaulių krašte

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(viduryje) su svečiais ukrainiečiais:
t. Pavlo Jachimecu OSBM (dešinėje)
ir protoigumenas t. Pantelejmonu
Salamacha OSBM (kairėje)

Prie Bazilionuose pastatytos
unikalios skulptūros, skirtos
Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui
(skulptorė Birutė Kasperavičienė),
Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo
provincijos protoigumenas
t. Pantalejmonas (Mychailas
Salamaka) OSBM, (kairėje)
ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios
klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas)
OSBM (dešinėje)

Susitikimas Šiaulių universitete.
Iš dešinės: Vilniaus Švč. Trejybės
bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro
Jachimecas) OSBM, Ukrainos
Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos
protoigumenas t. Pantalejmonas
(Mychailas Salamaka) OSBM,
Šiaulių universiteto rektorius
prof. Donatas Jurgaitis,
dr. Aldona Vasiliauskienė

Po iškilmingos šventės Romoje, Tikėjimo metų užbaigimo ir šventojo Juozapato palaikų perkėlimo į Šventojo Petro Baziliką 50-mečio paminėjimo Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantelejmonas (Mychailas Salamaka) OSBM, atvykęs į Lietuvą, lapkričio 27 dieną lankėsi Šiaulių krašte. Lydimas Vilniaus Švč. Trejybės klebono t. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM ir šio teksto autorės, susitiko su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu, Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriumi Rimantu Goriu, pavaduotoja Irena Vaičiuliene, pedagogais.

Susitikime su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu prisiminta, kad prieš 12 metų, 2001-aisiais, organizuojant pirmąją tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, tuometinis universiteto rektorius prof. Vincas Lauruška maloniai leido pasinaudoti gražiausia universitete Baltąja sale, ten ir pradėtas minėtas konferencijų ciklas. Toliaregiškas universiteto vadovybės žvilgsnis į tarpvalstybinius mokslinius-kultūrinius ryšius, jų prasmės samprata leido universitetui greitai įsijungti į konferencijų organizavimą ir tapti svarbiausiu šių renginių Lietuvoje mecenatu. Priminta, kad 2001–2011 metais Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos tyrinėjimų sklaidai suorganizuota 10 tarptautinių mokslinių konferencijų (5 Lietuvoje ir 5 Ukrainoje). Ukrainiečių vienuolių susitikimo su rektoriumi prof. D. Jurgaičiu metu kalbėta apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes, artėjantį Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejų 2014 metais bei Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų 2017 metais.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kiekvieną svečią sutinka kaip patį brangiausią, svarbiausią ir labiausiai laukiamą. Protoigumenas buvo nustebintas tokiu šiltu ir betarpišku svečių sutikimu vyskupijos kurijoje. Susitikimo su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu metu ukrainiečiai dėkojo vyskupui už jo aktyvų dalyvavimą konferencijose, skirtose Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, bendrą šv. Mišių auką. Prisiminta, kad vyskupo leidimu, Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijiečių bei tuometinio klebono kun. Jordano Urbono kvietimu iš Ukrainos Metropolito Josifo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose 2003 metų gruodį atvyko instituto rektorius t. Martynas (Borysas Chaburskis) OSBM ir septyni studentai vienuoliai į Šv. Bazilijaus Didžiojo šventę (sausio 1 d.). Vienintelei Lietuvoje turinčiai Šv. Bazilijaus Didžiojo vardą bažnyčiai svečiai atvežė dovaną – Šv. Bazilijaus Didžiojo ikoną. Svečiai vyskupui E. Bartuliui pasakojo apie Romoje vykusią šventę, skirtą šv. Juozapato palaikų perkėlimo į Šv. Petro Baziliką 50-mečiui, šv. Mišias, susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, knygos apie šv. Juozapatą pristatymą, Romoje organizuotus kitus renginius, kalbėjo apie šv. Juozapatą ir apie būsimas šventes. Vyskupui E. Bartuliui buvo malonu išgirsti, kad protoigumenas t. Pantelejmonas OSBM ir t. Pavlo OSBM žino ir apie Dievo tarnaitę Barborą Žagarietę.

Naujasis protoigumenas t. Pantelejmonas OSBM prašė vysk. E. Bartulį ir toliau dalyvauti ukrainiečių vienuolių bazilijonų organizuojamuose renginiuose Lietuvoje. Ekscelencija maloniai sutiko ir svečiams padovanojo 2014 metų kalendorius. Tai – vyskupo fotografuotų nuotraukų albumai, skirti Popiežiaus lankymosi Lietuvoje 20-mečiui. Vysk. E. Bartulis pasakojo apie anksčiau išleistus savo teminių nuotraukų albumus-kalendorius, pasidžiaugė išleistu, gausiai nuotraukomis iš Šventosios Žemės iliustruotu Šventuoju Raštu – kasdieniais skaitymais šeimai. Šiuo leidiniu ukrainiečiai itin domėjosi.

Paskutinis tos dienos svečių ukrainiečių kelionės tikslas – Bazilionų vidurinė mokykla. Su šios mokyklos kolektyvu ir direktoriumi Rimantu Goriu itin glaudus vienuolių bazilijonų ryšys. Į mokyklos šventes bei renginius nuolat kviečiamas t. P. Jachimecas OSBM ir tuo metu į Lietuvą atvykę vienuoliai bazilijonai. Ne kartą Bazilionų vidurinės mokyklos kolektyvas lankėsi Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, minint šv. Juozapatą bei kitų švenčių metu, visada atvykdavo su muzikine programa. Bazilionų vidurinėje mokykloje buvo organizuoti visų penkių Lietuvoje vykusių konferencijų, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, posėdžiai. Išskirtinis IX konferencijos (2009 m. spalio 9–11 d.) akcentas – skulptūros Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui šventinimas. Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus R. Gorio pastangomis prie mokyklos buvo pastatytas beveik 4 metrų aukščio ąžuolinis paminklas (skulptorė – Birutė Kasperavičienė) Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Tai – pirmasis paminklas ukrainiečiams Lietuvoje ir pirmasis paminklas pasaulyje, įamžinęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną. Vienintelė vietovė pasaulyje – Bazilionai – įamžino vienuolių bazilijonų vardą ir vienuolius bazilijonus. Mokyklos direktorius R. Gorys svečiams rodė sukauptą ukrainistikos medžiagą: nuotraukas, įvairius leidinius... Jos tikrai gausu, kalbėta apie rengiamą atidaryti klasę.

Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantelejmonas (Mychailas Salamaka) OSBM iš pastoracinės kelionės Lietuvoje grįžo kupinas įspūdžių. Vilniuje jo irgi laukė įvairių susitikimų gausa.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija