2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvos stiprybei svarbus tikinčiųjų bendruomenių indėlis

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
susitiko su tradicinių krikščioniškųjų
religinių bendruomenių vadovais

Pirmadienį, gruodžio 30 dieną, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su tradicinių krikščioniškųjų religinių bendruomenių vadovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, Šv. Juozapato Bazilijonų Ordino Vilniaus vienuolyno vyresnysis, kunigas Vinkentij Vasyl Janickij, Stačiatikių (Ortodoksų) Bažnyčios Lietuvoje vadovas arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos Sentikių Bažnyčios Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, dvasinis tėvas Grigorijus Bojarovas, Rytų Sentikių Bažnyčios, Vilniaus sentikių religinės bendruomenės pirmininkas Grigorijus Leonovas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Generalinis superintendentas Tomas Šernas ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas Raimundas Stankevičius.


Panevežyje įamžintas vysk. Kazimieras Paltarokas

Vyskupas Kazimieras Paltarokas

Panevėžio miesto taryba gruodžio 27-ąją neeiliniame posėdyje pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką (1875–1902–1958) paskelbė miesto garbės piliečiu.

Panevėžio kraštotyros muziejaus savivaldybei pateiktame rašte nurodoma, kad K. Paltarokas, buvęs pirmuoju Panevėžio vyskupijos vyskupu, tapo viena iš svarbiausių XX amžiaus asmenybių Panevėžyje.


Atleidimo ir meilės jausmas

Romas BACEVIČIUS

Atšventėme Šv. Kalėdas, sulaukėme Naujųjų 2014-ųjų metų. Turbūt visi per Adventą stengėmės būti geresni, rodyti daugiau meilės artimiesiems, ieškojome jiems dovanų, atkreipėme dėmesį į skurstančius, dalyvavome įvairiose juos remiančiose akcijose. Net Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė viename posėdyje ragino kolegas nebūti tokiems piktiems. Kasmet Adventas duoda galimybę susikaupti ir ką nors atnaujinti savo gyvenime, peržiūrėti, kas buvo negerai, ir apmąstyti, ką daryti, kad būtų geriau. Per tas Šv. Kalėdų laukimo dienas bažnyčiose atsirado eilių prie klausyklų – gerai, kad žmonės panoro apvalyti savo sąžinę. Nekalbėsime apie kalėdines akcijas parduotuvės ar televizijose, tačiau  norisi priminti keletą tekstų, kuriuos spausdino pasaulietinė žiniasklaida.


2013 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Kultūros ministerijoje paskelbti šeši 2013 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Premijos laureatais tapo: kino operatorius Jonas Gricius (už Lietuvos kino poetikos pagrindų sukūrimą, aukščiausią vizualinę kino kultūrą, už profesinę sąžinę); aktorius Donatas Banionis (už Juozo Miltinio teatro legendos tąsą šiuolaikiniame teatre ir kine); kompozitorius Faustas Latėnas (už Lietuvos teatro skambesį, už muziką, kaip visavertę teatrinio vyksmo dalyvę); kompozitorius Giedrius Antanas Kuprevičius (už plačią muzikinės raiškos gamą, nuo miuziklo iki operos ir baleto); rašytojas Vladas Braziūnas (už poetinius atradimus, gilinantis į lietuvių kalbos lobyną ir baltiškąją pasaulėvoką); aktorius Juozas Budraitis (už kūrybą, apimančią platų kultūros lauką, už novatorišką ir intelektualią aktorystę, atvėrusią langą į Lietuvą).


Nesikišimo politikos apkasuose

Nepasakyti žodžiai Jo Ekscelencijos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 75-mečio jubiliejaus šventėje

Lapkričio 10 dieną arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 75 metų jubiliejaus minėjime kalbėjo Kauno arkivyskupijos ir įvairių Lietuvos organizacijų atstovai, dėkodami už jo nueitą garbingą, bet, deja, skausmingą gyvenimo kelią. Kovojant už tautos ir Bažnyčios laisvę mūsų keliai dažnai susikirsdavo. Prisimenu Žagarę, Nemunėlio Radviliškį, Kybartus, Viduklę ir Šlavantus. Iš čia tarytum iš penkių Kristaus žaizdų Viešpats skleidė meilės, aukos ir drąsos dvasią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija