2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kūčių vakaras pradinėje mokykloje

Kūčių vakaro Tėvo Benedikto Andruškos
pradinėje mokykloje akimirka

Gruodžio 20 dieną Šiauliuose, Tėvo Benedikto Andruškos pradinėje mokykloje, suorganizuotas renginys „Kūčių vakaras“, kuriame dalyvavo 4 a klasės mokiniai, jų tėvai, seneliai bei Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojai. Tautiniais rūbais pasipuošusių mokinių skudučių sutartinė pakvietė svečius į aktų salę. Žvakių prieblandoje dainuodami adventines dainas, mokiniai kartu su savo tėveliais, seneliais plovėsi rankas, šluostėsi į lininį rankšluostį ir sėdosi prie Kūčių patiekalais nukrauto, adventiniu vainiku ir sodu papuošto stalo. Šeimų išradingai papuoštus tradicinius Kūčių patiekalus laimino kun. Algis Baniulis SJ. Sveikinamąjį žodį tarė mokyklos direktorė Laimutė Garbačauskienė.

Advento rimtyje iš mažų širdelių nuoširdumu spinduliavo mokinių deklamuojami posmai, giedamos giesmės, kanklių, lumzdelio, smuiko, pianino, trimito garsai. Kūčių nakties stebuklu privertė dar kartą patikėti vaidinimas „Kūčių naktis“. Kalėdaičio laužymas, linkėjimų sakymas, gerų darbų prisiminimas dar labiau suartino šeimas ir bendruomenę. Prisiminta simbolinė Kūčių patiekalų reikšmė, o iš po baltos staltiesės traukiant šienelį, dėliojant iki durų batus, žaismingai spėta ateitis. Netikėtai atneštos Kalėdų nykštukės dovanos patvirtino: „Kas turi, tam bus pridėta“...

Kūčių vakaras ne tik priminė lietuvių liaudies tradicijas, bet ir kiekvieną sušildė nuoširdumu, meilės vienas kitam virpesiu...

Ramutė Vedeckienė,
Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos mokytoja metodininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija