Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Sutikti Dievą kalnuose

Grupė alpinistų Centriniame
Kaukaze 1990 metais

Sovietiniais metais, kai kunigus buvo stengiamasi uždaryti zakristijose, o inteligentams, ypač mokytojams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams, už bažnyčios lankymą grasindavo išmetimu iš darbo, tik drąsios ir netikėtos iniciatyvos galėjo atverti baimės sustingdytas širdis ir atgaivinti ateistinės propagandos nuvargintus protus. Viena tokių buvo sesers Agnės–Birutės Gučaitės rengtos kelionės į kalnus.


Konferencijoje pasveikino vyskupą

Spalio 8 dieną Lietuvių katalikų mokslo akademijoje (LKMA) įvyko mokslinė konferencija „60 metų nuo ginkluotos rezistencijos pradžios“. Konferencijos pradžioje LKMA akademikai Antanas Tyla ir Sofija Kanopkaitė Centro valdybos vardu pasveikino Katalikų akademijos pirmininką (nuo 1997 m.) Telšių vyskupą ordinarą Joną Borutą, SJ, 60-ųjų gimimo metinių proga (vyskupas gimęs 1944 m. spalio 11 d.). Jubiliatą sveikino akademikas Kadžiulis, LKMA medikų sekcijos ir šeimos vardu - pirmasis Lietuvoje atkurtos LKMA pirmininkas (1992–1997) akademikas Giedrius Uždavinys su žmona Irena, dr. Aldona Vasiliauskienė, Danutė Valentukevičiūtė, Alfredas Guščius, kiti konferencijos dalyviai. Vyskupas, dėkodamas sveikinusiesiems, kalbėjo, kad Dievas lėmė gimti tuo laikotarpiu: jei nebūtų įvairių kliūčių, sunkumų – nebūtų ko perteikti jaunimui...


„Pradėtą darbą reikia daryti
gerai ir iki galo“

Bronius VERTELKA

Verslininkas Viturys Giknius

Gėrio simbolis

Penkioliktus metus veikianti Viturio Gikniaus individuali įmonė „Kaukas“– šeimos verslas. Jis – kaip gerai suteptais ratais vežimas ar tinkamai sureguliuotas mechanizmas. Be savininko V.Gikniaus, įmonėje dirba jo žmona ir du sūnūs. Irena tvarko buhalteriją, Tadas rūpinasi gamyba „Kauke“, o Martynas yra atsakingas už tokią pat veiklą Šiauliuose (ten veikia „Kauko“ padalinys).


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija