Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Džiugino jaunimas

Neseniai Lietuva pažymėjo 87-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines. Ši šventė daug metų buvo draudžiama, bet jokie draudimai neišplėšė iš žmonių širdžių to, ką jie myli, ir tėvai bei seneliai tą meilę perdavė savo vaikams ir vaikaičiams.

Šiemet Vasario 16–oji labai prasminga buvo tuo, kad ji pirmiausia buvo paminėta puošnioje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Šia proga paaukotos šv. Mišios. Jas aukojo ir įsimintiną pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Mane labai nudžiugino, kad bažnyčioje per šv. Mišias buvo labai daug studentų, jaunimo. Tai ir akį džiugino, ir širdį malonino. Vadinasi, mūsų tautiškos, katalikiškos tradicijos, švenčių paminėjimas pereina į geras, patikimas rankas.

Iš bažnyčios gražia kolona su dainomis, orkestro muzika patraukėme į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Prie Nežinomojo kareivio kapo, Laisvės paminklo, kitose garbiose vietose buvo padėta gėlų, pasakyta šviesių žodžių apie kovotojus už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Ir čia buvo daug jaunimo. Gražų įspūdį paliko tarsi gyva Lietuvos trispalvė – dalyvavusiesiems buvo išdalytos geltonos, žalios ir raudonos spalvos skarelės. Ir aš, būdamas su jaunuomene, tarsi pats atjaunėjau, norėjau būti jų gražiame būryje. Vėliau įspūdingo koncerto klausėmės VDU salėje – scenoje grojo, dainavo studentai, moksleiviai. Jie šventei suteikė daug geros nuotaikos, jaunystės.

Pabuvus Vasario 16–osios renginiuose, galima suvokti, kad Lietuvos jaunimas yra darbštus, energingas, geranoriškas. Galima tikėtis, kad jei po kurio laiko jis ateis į valdžią, tada Lietuva bus dar gražesnė ir šviesesnė.

Aišku, ne paslaptis, kad yra ir nedorų jaunuolių, kurie šlaistosi gatvėse be jokio užsiėmimo, nusikalsta, apie tokius daugiausia kalbama, rašoma. Bet atsigręžkime ir į dorą jaunimą, kurio, be jokios abejonės, yra daugiau. Padedant Dievui, tokio jaunimo rankose bus Lietuvos ateitis.

Juozas NAGINIONIS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija