Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Apie tuos pačius filmus -
kitu žvilgsniu

Birutė NENĖNIENĖ

Lektorei bendrauti
su auditorija padėjo
jos vyras Romas

Kybartų (Vilkaviškio r.) mokytojų „Ieškančiųjų sambūrio“ nariai ir kolegos iš kitų mokyklų turėjo puikią progą dalyvauti seminare apie kino meną. Lektorę pasikvietė kybartietė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotoja Bernadeta Mališkaitė. Klausytojams buvo įteikti kvalifikaciniai pažymėjimai.

„Kas gali būti bendra tarp kino ir Dievo? Kur Jo ieškoti, kai žiūrime kino filmų pavadinimus, repertuarus? Kinematografijos menas nuo kitų menų skiriasi gebėjimu kalbėti vaizdu. Bet ar įmanoma parodyti Dievą?


Fotoobjektyve - praeities dvasia

Audronė DRISKIUVIENĖ

Kun. Vytautas Dagelis
atidarant autorinę
fotoparodą „Praeities
dvasia“ Utenos
kraštotyros muziejuje

Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta fotografijų paroda „Praeities dvasia“. Šios parodos autorius - jaunas kunigas, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras Vytautas Dagelis.

Norėjo būti staliumi

Kun. V. Dagelis gimė Panevėžio rajono Vaskonių kaime, tačiau tikruoju jo vaikystės kraštu buvo Naujamiestis, į kurį Vytuko šeima persikėlė gyventi, kai berniukui buvo šešeri metai. Čia jam didžiulį įspūdį paliko neogotikos Šv. Mato bažnyčia. Religingi Vytuko seneliai vesdavosi vaikaitį į šv. Mišias, į šventes, atlaidus.


Monsinjoro nuotraukos

Panevėžio „Žemynos“ vidurinėje mokykloje veikia monsinjoro Juozapo Antanavičiaus fotografijų paroda. Upytės klebono nuotraukomis bus galima gėrėtis iki kovo vidurio.

Mons. J. Antanavičius mokyklos bendruomenei gerai žinomas maždaug penkiolika metų. Čia jis pirmasis pradėjo dėstyti tikybą. Dvasininkas mielai dalyvauja mokyklos renginiuose. Prieš Naujuosius metus jis buvo atvykęs į adventinę popietę. Tarp kitko, tada monsinjoras pasiteiravo, ar teko kam nors matyti jo parodą G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos „ Antrasis aukštas“ dailės galerijoje. Išgirdęs teigiamą atsakymą bei išklausęs gražių atsiliepimų apie ją, Upytės klebonas pasisiūlė panašią parodą surengti „ Žemynoje“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija