Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…

Prie kun. Virgilijaus
Jaugelio kapo kalba
monsinjoras
Alfonsas Svarinskas
Ramūno AUŠROTOS
nuotrauka

Kybartai. Šis nedidelis Lietuvos pakraščio miestas prieš 30 metų buvo viena iš tų vietų, į kurią saugumiečiai nukreipė budrias akis. Jie nerimo, stengdamiesi laikotarpio ideologijos girnose sumalti laisvės ir tikėjimo sėjėjus: čia klebonu dirbusį Sigitą Tamkevičių, seseles vienuoles ir jų pagalbininkus. Tačiau grūdai nubiro į gerą dirvą ir duoda neblogą derlių. Prie Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios gausiai buriasi šiandieniniai vaikai, paaugliai, studijuojantis jaunimas ir aktyvia veikla liudija tikėjimą. Išradingai veiklai juos nukreipia seselės vienuolės Bernadeta Mališkaitė ir Onutė Šarakauskaitė.


Tikėjimas ir tautiškumas – versmės, gaivinančios dvasinį atgimimą

Kudirkos Naumiestis. Vasario 13 dieną Dr. Vinco Kudirkos muziejaus vadovė Natalija Manikienė ir Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas kanauninkas Donatas Jasulaitis pakvietė į jų organizuotą renginį, skirtą mons. Alfonsui Svarinskui, švenčiančiam savo 80-metį ir kunigystės 50 metų jubiliejų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija