Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Moralizavimas be adreso

Petras KATINAS

Praėjusį pirmadienį, daugeliui politikų, politologų ir šiaip piliečių, neabejingų politikai ir mūsų valstybės Lietuvos likimui, dar nespėjus atsipeikėti nuo triuškinančio prancūzų nepritarimo referendume dėl Europos Konstitucijos, pasigirdo ir Lietuvos Prezidento pareiškimas. Jame V.Adamkus konstatavo Lietuvos politinio gyvenimo pakrikimą, kuris darosi pavojingas ir todėl kyla pavojus mūsų laisvei ir Konstitucijoje įtvirtintam valstybingumui. Valstybės vadovas, kaip buvo laukta, nepaminėjo jokių pavardžių, kas gi išties yra kaltas dėl susidariusio politinio chaoso.


Pavogtas bažnyčios kryžius

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos ikoną lankančios maldininkų minios didžiojo Šv. Teresės bažnyčios altoriaus tabernakulyje nebepamatė Kristaus kančios ženklo - pirmadienį pavogto auksu ir sidabru padengto kryžiaus. Vilniaus arkivyskupijos menotyrininkės Sigitos Maslauskaitės teigimu, 50 cm aukščio rokoko stiliaus kryžiaus vertė - apie 2 tūkst. litų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija