Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Semper paratus –

visada pasirengęs netikėtumams Štrichai arkivyskupo Liudviko Povilonio portretui

Irena PETRAITIENĖ

Arkivyskupas Liudvikas Povilonis
per vieną iš susitikimų
su popiežiumi Jonu Pauliumi II

Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinio muziejaus svetainėje įvyko arkivyskupo Liudviko Povilonio (1910-1990) atminimui skirta popietė, kurioje dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, paskaitęs arkiv. L.Povilonio asmeninio dienoraščių ištraukų, atsiminimais dalijęsi vyskupas Juozapas Preikšas, kun. Vaclovas Aliulis, MIC, mons. dr. Vytautas Kazlauskas, prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. Kazys Ambrasas, SJ, Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacijos vyresnioji s. Kostka Laimutė Rimkevičiūtė. Renginyje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, visuomenės atstovai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija