Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atkurtam Katalikų teologijos
fakultetui – 15

VDU Teologijos fakulteto
pastatas Kaune
Eltos nuotrauka

Praėjusį penktadienį Kauno Švč. Sakramento bažnyčia Senamiestyje atrodė itin pakiliai. Čia buvo aukojamos šv. Mišios Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete atkūrimo penkiolikos metų sukakties proga. Šv. Mišių aukoje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stefanas Zurbrigenas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Ivanauskas, Juozas Preikšas, fakulteto dekanas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kiti Lietuvos Bažnyčios dvasininkai, klebonai, buvę ir dabartiniai auklėtiniai, VDU studentai. Šv. Mišiose buvo pagerbti pas Viešpatį išėję pedagogai, auklėtiniai.


Mes vėl šaukiamės tavęs,
Švč. Mergele Marija

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

„Gyvojo Rožinio“ draugijos nariai
ir svečiai Utenos Dievo Apvaizdos
bažnyčioje. Priekyje – svečiai
iš Lazdijų ir Pilviškių

Šiandien aš jau drąsiai galiu sakyti, kad Švč. M. Marija Rožinio Karalienė, kurios vardu pavadinta Kryžių koplyčia, kviečia mus burtis į ,,Gyvojo Rožinio“ draugiją maldai už Lietuvą, už šeimas, jaunimą, už taiką pasaulyje, popiežiaus Benedikto XVI skelbiamų tikėjimo žodžių sėkmę. Kai pernai ,,XXI amžiuje“ perskaičiau panevėžietės, ,,Gyvojo Rožinio“ draugijos vadovės Nijolės Gylienės straipsnelį apie draugijos veiklą, susimąsčiau: o kodėl mes negalime atgaivinti šios galingos maldos?


Savaitgalis, skirtas kelionei Dievo link

Inesė RATNIKAITĖ

Savaitgalis dažnam yra neišsipildžiusių vilčių pailsėti metas. Kad ir kaip norėtųsi pabėgti nuo savaitę slėgusių darbų, minčių, nerimo, ne visada tai pavyksta. Rugsėjo 9 – 11 dienomis beveik 900 žmonių nusprendė savaitgalį paskirti ne pasyviam poilsiui, o kelionei savo, šalia esančiojo, Dievo link. Trečiasis piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva, pakvietęs įvairaus amžiaus piligrimus į kelionę, buvo auka už jaunimą, kad jis atgimtų, gyventų ir džiaugtųsi be nuodėmės ir blogio. Piligriminiam žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Beveik 70 kilometrų maldininkai pasikeisdami nešė kryžių ir baltą Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu statulėlę.


Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios šventė

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčiai šiemet sukanka 110 metų. Ta proga renginiai šventovėje ir ją supančioje Nepriklausomybės aikštėje vyko praėjusio savaitgalio keturias dienas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija