Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Mes atvykome Jo pagarbinti

Vilma KUTAVIČIŪTĖ

Tai nepaprasti žodžiai, kviečiantys visų žemynų krikščioniškąjį jaunimą sekti Trijų išminčių keliu: „Žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekančią, traukė pirma jų, kol atėjusi sustojo viršum tos vietos, kur buvo vaikelis. Įėję į namus, jie pamatė vaikelį su jo motina Marija ir parpuolę pagarbino jį. Jie atidarė savo lobių dėžes ir pateikė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros“ (Mt. 2,2).


Skautų piligrimo dienoraštis

Aštuonių dienų piligriminis žygis „Krikštėnai-Truskava“

Janina LEBSKIENĖ

Kazlų Rūdos skautai
prie Šešuolių bažnyčios

Skautų grupelė iš Kazlų Rūdos parapijos Šv. Jurgio draugovės dalyvavo piligriminiame žygyje „Jėzus – mūsų gyvenimo duona“. Kartu su mumis keliavo ir „Gyvenimo duonos bendruomenės“ įkūrėjas iš Prancūzijos Paskalis (Pascal Pingault). Aplankėme dvylika bažnyčių ir dvi koplyčias. Pėsčiomis nuėjome apie 149 km. Piligriminį žygį organizavo Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės sesės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija