Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Prasidėjo Vyskupų Sinodas

Popiežius Benediktas XVI atidarė
Pasaulio Vyskupų Sinodą

Spalio 2 dieną, sekmadienį, popiežiaus Benedikto XVI vadovautomis, o kartu su juo daugumos į Sinodo asamblėją atvykusių vyskupų koncelebruotomis šv. Mišiomis buvo atidaryta Vyskupų Sinodo asamblėja, skirta Eucharistijai – Bažnyčios gyvenimo ir misijos versmei bei viršūnei. Pirmadienio rytą popiežius Benediktas XVI ir visi Sinodo Tėvai bendra Liturginių valandų malda pradėjo Sinodo asamblėjos darbus.


Miunsterio kardinolo ištikimybės ir drąsos įvertinimas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Klemensas Augustas
fon Galenas (1878-1946)

Atviras Hitlerio priešiškumas krikščionybei

Ateinantį sekmadienį Romoje įvyksianti drąsaus nacių kritiko Vokietijos kardinolo Klemenso Augusto fon Galeno (1878-1946) beatifikacija taip pat yra gera proga prisiminti tos šalies Katalikų Bažnyčios kančias, patirtas nuo Antrąjį pasaulinį karą sukėlusio režimo, kurio priešiškumas krikščionybei buvo jau iš pat pradžių akivaizdus. Dėl to dar prieš Hitlerio ir nacionalsocialistų atėjimą į valdžią Vokietijos Katalikų Bažnyčia ryžtingai ir viešai kalbėjo prieš tos partijos (NSDAP) ideologiją. 1932 metų rugpjūtį Fuldoje vykusiame vokiečių ganytojų susitikime buvo paskelbtas pareiškimas, kad katalikų narystė Nacionalsocialistų partijoje „visose diecezijose yra draudžiama“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija