Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pradėtas Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos procesas

Kun. Kazimieras AMBRASAS, SJ

Pradėtas Dievo tarnaitės
Barboros Umiastauskaitės-
Žagarietės beatifikacijos bylos
procesas. Šv. Mišių momentas
(iš kairės): kancleris
kan. Remigijus Čekavičius,
vysk. Eugenijus Bartulis
ir mons. Kleopas Jakaitis

Rugsėjo 24 dieną Šiaulių Katedroje iškilmingu Eucharistijos šventimu buvo oficialiai pradėtas Dievo tarnaitės Barboros Umiastauskaitės-Žagarietės beatifikacijos bylos procesas. Procesui, vykusiam šv. Mišių metu, vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Bylai vesti paskirti tribunolo nariai: teisingumo delegatu – kun. Egidijus Venckus, teisingumo gynėju – kun. Saulius Paliūnas, notaru – kun. Tomas Kedušis, vicepostulatoriumi – kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, postulatoriumi – Romoje studijuojantis kun. Evaldas Alūza. Visi dekretu nominuoti tribunolo nariai prisiekė, kad ištikimai, laikydami tarnybinę paslaptį, vykdys savo pareigas. Vysk. E.Bartulis pasirašė dekretą, kuris buvo įteiktas monsinjorui Kleopui Jakaičiui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija