Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Į kokią rytdieną eina kaimas?

Benjaminas ŽULYS

Gedimino žilinsko (ELTA) nuotrauka

Vieni peikia, kiti giria

Ne pirmą dieną kalbama apie kaimo šiandieną, o ypač – apie jo ateinančią dieną. Kuo toliau, tuo daugiau nerimo iškyla dėl jo išlikimo ateinančioms kartoms. Nepaisant kai kurių proginių pasigyrimų apie klestintį kaimą, vis daugiau balsų pasigirsta ir apie jo skurdą – tiek materialųjį, tiek dvasinį. Anot profesoriaus Antano Stancevičiaus, daugelis mūsų politikų nedvejodami teigia, kad padėti kaimui išbristi iš skurdo – beviltiškos pastangos.


Dėl elektros tinklų savivalės apribojimo ūkininko žemėje

Apriboti elektros tinklų savivalę ūkininko žemėje siekia Seimo narys Viktoras Rinkevičius, parengęs Elektros energetikos įstatymo papildymo projektą.

Priėmus siūlomą pataisą, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, atliekant įvairius darbus žemės ar kito nekilnojamojo objekto savininko teritorijoje, privalėtų informuoti savininkus apie darbų laiką, pobūdį. Pasak V. Rinkevičiaus, įstatymas taip pat įpareigotų atlyginti ūkininkams padarytus nuostolius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija