Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Girdit, laikas eina...

Faustas MEIŽENIS, Adolfina VARNELIENĖ

Vyskupas Antanas Vaičius,
švenčiantis 55-ąją kunigystės
sukaktį, su seserimi Onute

Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius stabteli ir mįslingai žvelgia į tolį, tarytum į nueitą Žmogaus – Sūnaus, Brolio, Kunigo,Vyskupo – būties kelią... Prabėgo 55-eri kunigavimo metai…

Ir augo, ir augo kaip medis...

1926 m. balandžio 5-ąją Geidučių kaimas ir Šačių parapija (Skuodo r.) sulaukė dar vieno žmogučio, kurio gyvenimą ir dabar tebesaugo Angelas Sargas, veda ta kryptimi, kur Dievas tiesia savo ranką ir žvelgia laiminančiomis akimis.


Vargonavo Vokietijoje gyvenantis lietuvis

Pusbroliai Vytenis M. Vasyliūnas (kairėje)
ir Bernardas Vasiliauskas Panevėžyje

Paskutinę rugsėjo dieną meno mylėtojų laukė vargonų muzikos valanda Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Grojantį vargonais Vytenį M. Vasyliūną jiems pristatė šventovės rektorius kan. Bronius Antanaitis. Svečias iš Vokietijos atliko J. S. Bacho, F. Listo, C. Nielseno ir Vytauto Bacevičiaus kūrinius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija