Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Telšių vyskupijoje

Šilutės dekanate

Pamariečiai pagerbė Kryžių

Daug darbo atlaiduose
turėjo klebonas
kan. Juozas Vaičius

Atlaidų Votyvą aukoja
ilgametis šios bažnyčios
klebonas dekanas
kan. Jonas Bučinskas
Autoriaus nuotraukos

Atlaidų procesija

Šilutė. Rugsėjo 18-osios, sekmadienio, rytą giedra buvo ir pamario krašte, Šilutėje. Šv. Kryžiaus bažnyčioje iš anksto buvo pasiruošta tą dieną įvyksiantiems Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidams: bažnyčia ir jos aplinka skendėjo gėlėse, šventoriuje stovinčios skulptūros irgi išdabintos gėlėmis,o prie skulptūros, skirtos nukentėjusiems nuo okupacijos žmonėms, kurią 2001 metais pastatė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyrius, vešėjo didžiulis gėlynas. Netoliese stovintis didžiulis medinis kryžius, papuoštas vainiku, simbolizavo šių atlaidų prasmę. Visi, kurie rinkosi į atlaidus, stabtelėdavo šventoriuje pasimelsti prie tremtinių pastatytos skulptūros ir prie šios bažnyčios simbolio – kryžiaus.

Jau per Votyvą buvo pilnutėlė bažnyčia tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo devyniolika metų šioje bažnyčioje dirbantis kanauninkas dekanas Jonas Bučinskas. Giedojo bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Ritos Kondrotaitės. Pamokslą pasakė šiuos atlaidus vedęs svečias – Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso, esančio Žemaičių Kalvarijoje, vadovas kun. Jonas Ačas. Jis kalbėjo apie išaukštinimo svarbą.

Nuo pat ryto klausyklose išpažinčių klausė šios bažnyčios klebonas, vicedekanas kan. Juozas Vaičius ir kun. Virginijus Palionis. Prie klausyklų buvo ir nemažai jaunimo.

Iškilmingą Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidų Sumą aukojo kun. J.Ačas. Darniai giedojo bažnyčios choras, vadovaujamas ilgamečio vargonininko Juozo Koso. Pamokslą apie kančią ir auką pasakė kun. J.Ačas. Vėliau ėjo iškilminga procesija aplink bažnyčią.

Žilvinas PRANAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija