Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Paminėtas lietuvybės puoselėtojas vyskupas

Vyskupo Motiejus Valančiaus 130-ųjų mirties metinių minėjimas

Smalsūs valančiukai atidžiai
klausosi pasakojimo
apie vyskupą M.Valančių

Šv. Mišios už vyskupą Motiejų
Valančių Švč. Trejybės bažnyčioje.
Koncelebracijai vadovauja
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Koncertuoja Kauno kunigų
seminarijos klierikų choras

Šį rudenį Kauno Senamiestyje, Rotušės aikštėje, buvo atidengtas granitinis paminklas lietuvių iškiliajam švietėjui vyskupui Motiejui Valančiui (1801-1875). Lapkričio 25 dieną Kaune arkivyskupijos kurija drauge su kunigų seminarija surengė įžymiojo vyskupo M.Valančiaus 130-ųjų mirties metinių minėjimą. Jame dalyvavo valančiukų atstovai iš visos Lietuvos.

Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje šv. Mišias už vyskupą aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Ivanauskas ir grupė kunigų. Šv. Mišių aukoje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Kuzminskas, inteligentijos atstovai, moksleiviai valančiukai, Lietuvos blaivystės sąjūdžio atstovai.

Po šv.Mišių jaunieji M.Valančiaus idėjų puoselėtojai kartu su savo vadovais ir mokytojais, nešini vėliavomis, padėjo gėlių puokštes, uždegė atminimo žvakeles prie paminklo vyskupui M.Valančiui. Po vyskupo pagerbimo visi rinkosi Kauno arkivyskupijos kurijos salėje.

Į susirinkusius kreipėsi vyskupas J.Ivanauskas, sakydamas: „Mūsų ganytojas nuveikė tiek daug darbų Lietuvos žmonių švietimui, religijos skleidimui, kovodamas už blaivystę, jog dar ilgai lietuviai minės jo vardą. Vien kovodamas su caro drauda lietuviškoms knygoms, lietuviškam raštui ganytojas nusipelnė amžinos lietuvių tautos pagarbos“. Kurijos salė buvo sausakimša, daugelis valančiukų susėdo tiesiog ant kiliminės dangos ir smalsiomis akutėmis sekė ir gaudė kiekvieną kalbėjusiųjų žodį.

VDU Senato pirmininkas, prof. hab. dr. Egidijus Aleksandravičius populiariai aiškino, ką vyskupas M.Valančius reiškia šiuolaikinei lietuvybei. „Juk dabar mes sunkiai įsivaizduojame, – sakė prof. E.Aleksandravičius, – kas yra lietuviško rašto uždraudimas, rusifikacija, katalikiško tikėjimo persekiojimas ir pan. Žmonės rizikavo savo gyvybe, savo šeimos narių gerove, nešdami iš prūsų į Lietuvą lietuvišką maldaknygę, populiarią pamokančią knygelę. Vyskupas buvo labai atidus vaikams, skatino jų nenumaldomą norą mokytis rašto, skaityti lietuviškas knygas, nes be „rašto ir be druko“ tauta liks tamsi, beraštė“.

Kauno kunigų seminarijos klierikų choras (vad. Vita Vaitkevičienė) atliko lietuviškų dainų, giesmių, skambėjo M.Valančiaus „Palangos Juzės“ tekstų ištraukos, savo sugebėjimus parodė valančiukų sąjūdžio nariai. Taip su meile ir pagarba paminėtos iškiliojo lietuvybės puoselėtojo vyskupo M. Valančiaus mirties metinės.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija