Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Stiprios dvasios žmogaus neužliūliuos ditirambai tuštybei

Konferencijos organizatoriai
bei dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės):
A.Ramanausko-Vanago vidurinės
mokyklos mokytoja Daiva Mikalonytė,
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Vadybos
skyriaus vedėja Violeta Nenartavičiūtė,
šeimų klubo „Saulėgrąža“ nariai,
Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius,
„Dienos namų“ direktorė
Kristina Bondareva

Pilietiškumo sąvoka ir jo raiška kasdienybėje – tokia tema neseniai Miroslavo kultūros namuose vyko VšĮ „Dienos namai“ inicijuota konferencija, skirta mūsų šalyje šiuo metu vykstančiai Suaugusiųjų švietimo savaitei bei „Dienos namų“ veiklos 8-erių metų sukakčiai pažymėti. Renginio vedėja Kristina Bondareva, pasveikinusi susirinkusius Miroslavo bendruomenės narius bei įvardijusi renginio tikslus ir dalyvius, linkėjo malonaus, turiningo bendravimo, kvietė užduoti lektoriams klausimus.


Paminėtas lietuvybės puoselėtojas vyskupas

Vyskupo Motiejus Valančiaus 130-ųjų mirties metinių minėjimas

Smalsūs valančiukai atidžiai
klausosi pasakojimo
apie vyskupą M.Valančių

Šį rudenį Kauno Senamiestyje, Rotušės aikštėje, buvo atidengtas granitinis paminklas lietuvių iškiliajam švietėjui vyskupui Motiejui Valančiui (1801-1875). Lapkričio 25 dieną Kaune arkivyskupijos kurija drauge su kunigų seminarija surengė įžymiojo vyskupo M.Valančiaus 130-ųjų mirties metinių minėjimą. Jame dalyvavo valančiukų atstovai iš visos Lietuvos.


Neįprasti vilniečio pasižymėjimai

Bronius VERTELKA

Pandėlio Švč. M. Marijos
Vardo bažnyčia

„Atėjusiam žmogui į šį pasaulį iškeliamos svarbios užduotys. Teks jam išauginti vaikus, pastatyti būstą ir pasodinti medį. Visa tai sugebėjau įvykdyti, todėl, kol vaikštau šia žeme, turiu dar kažką padaryti“, – sakė vilnietis Albinas Jasiūnas. 72 metų pensininkas sumanė atstatyti Pandėlio bažnyčios bokštus.


Tokios naštos vieniems nepakelti

Kitų metų vasarį skurdžiai gyvenančius Lietuvos piliečius turėtų pasiekti maisto krepšeliai – 3-4 kg lauknešėliai su miltais, makaronais ir kruopomis. Šių gėrybių pristatymą laiku privalės užtikrinti nevyriausybinės organizacijos. Taip Lietuvą yra įpareigojusi Europos Sąjunga, iš kurios lėšų bus perkami maisto produktai. Papildoma nemaža našta užguls ir Panevėžio vyskupijos „Caritas“, o darbuotojai maisto paketus turės išdalyti kaimo žmonėms, gyvenantiems vyskupijos ribose.


„Lietuvos Caritas“ kreipimasis dėl adventinės akcijos „Gerumas mus vienija“

Mieli Kristų tikintieji ir visi geros valios žmonės,

„Lietuvos Caritas“ kviečia Jus lapkričio 27–gruodžio 24 dienomis įsitraukti į adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Visą šį laikotarpį parapijų „Caritas“ skyriuose Jūsų lauks „Caritas“ bendradarbiai bei savanoriai talkininkai, pasirengę priimti ir užregistruoti pinigines aukas ar kitokią paramą (drabužius, negendančius maisto produktus) neturtingoms šeimoms, vienišiesiems, remtiniesiems.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija