Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Padėkime išlikti „Kregždutei“

Nesuklysiu sakydamas, kad tie, kurie prenumeruojame, skaitome ir dar platiname „XXI amžių“, „Kregždutę“ ir kitus katalikiškus leidinius, tikrai suprantame, kokią didelę dvasinę naudą mums patiems ir aplinkiniams duoda šiuo metu Lietuvoje leidžiama katalikiška spauda. Tačiau nerimą kelia tai, kad kai kurie katalikiški leidiniai jau nebepajėgūs išsilaikyti.


Atgijusi šventovė džiugina širdis

Jau senokai ruošiausi pasidalyti mintimis apie mano mylimą Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją, joje dirbančius kunigus, žmones, su kuriais tenka bendrauti.

Parašyti paskatino ir tai, kad laikraštyje „XXI amžius“ vėl pasirodė A.Nistelienės straipsnis „Kad paminklas skambėtų: Ramybė jums“. Kam ramybė? Prisiminiau prieš pusantrų metų išspausdintą tokį patį piktą, panašaus turinio straipsnį „Šventovė vis dar nebaigta, nors stato ją visa tauta“ („XXI amžius“, 2004 m. kovo 12 d.).


Dar kartą apie bendruomeninį giedojimą

Parapijų vargonininkams neretai tenka išgirsti replikų: kam reikalingas choras? Užtektų kelių po vargonais giedančių moterėlių, likusieji joms pritartų, ir bendruomenė gieda. Visgi, darant išvadas, reikia pasižiūrėti į netolimą praeitį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija