Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kunigo vaidmuo išeivių tautiniame gyvenime

Į rankas pateko labai reta knyga „Lietuviškoji išeivija“, kurią saleziečiai išleido lietuvių kalba Italijoje, Turine, 1959 metais. Po titulinio puslapio esančiame lape užrašyta antraštė „Tau, kryžiuojamoji Lietuvėle“, o paskui, be jokių įžangų, 140 puslapių sudėti šeši prelato Mykolo Krupavičiaus straipsniai: „Bendras žvilgsnis į išeiviją“, „Politinė išeivija“, „Išeivijos klystkeliai“, „Išeivijos tikslai ir uždaviniai“, „Išeivija ir tėvynės meilė“ bei „Kunigo vaidmuo išeivių tautiniame gyvenime“. Pastarąjį straipsnį kiek sutrumpintą ir parengėme spaudai. (Kalba kiek pataisyta.)


Lietuvės vienuolės Šveicarijoje

Seserys Stefanija, Džiulberta (Uzaitė)
ir Marija iš Kroatijos Ingenbolio
vienuolyne 2001 metais

Kas gali aprašyti likimus lietuvių moterų, išblaškytų po visus žemynus? Sielvarto ir skausmo dvasingumą, didžiosios idėjos ir pareigos supratimą, jautrumą pažemintiems, nuskriaustiems ir alkaniems savo vaikams, broliams, artimiesiems? Kiek jų, pabėgusių iš savo rankomis sukurtų jaukių namų į svetimas, nesvetingas šalis, meldžiasi už Lietuvą, moko vaikus ir vaikaičius pamilti likimo nuskriaustą tolimą Baltijos kraštą? Paskutiniai „sumodernėję“ dešimtmečiai skatina moterį į gyvenimą žvelgti kitaip. Tačiau netenka abejoti, kad artėja ilgesys buvusios epochos, kurioje gyveno gražių, skaisčių sielų moterys... Šveicarijos lietuvių bendruomenėje seniausiosios kartos lietuvių moterų liko nedaug. Gyvena tiktai jų pasėtas nemirtingos gydomosios gėrio ir grožio galios pajautimas, jų taurios veiklos nesunaikinami pėdsakai.


Dirbkite pagal savo pašaukimą

Rytų katalikų vyskupas,
Galickio ir Lvovo metropolitas
tėvas Andrejus Šeptickis

Šeptickių giminė – viena seniausių Ukrainoje, jos istorija siekia daugiau nei 700 metų. Yra žinoma, kad dar kunigaikštis Levas 1284 metais suteikė Šeptickiui bajorų titulą. Nuo to laiko iki XIX a. pabaigos senovinė ukrainiečių Šeptickių giminė davė pasauliui daug žinomų veikėjų, tarp jų – du Kijevo ir visos Rusios metropolitus – Atanasiją (1729-1746) ir Levą (1776-1779). Bet tuo metu, kai jaunas austrų karininkas grafas Romanas Oleksanderis Marija Šeptickis atsisakė karininko karjeros ir pasirinko tikėjimo kelią, jo senovinė rusių (ruskij, bet ne rusų, vadinasi, ukrainiečių) giminė jau seniai vadinosi lenkų.


Naujos knygos

„Šauksmas iš Sibiro“. Tokiu pavadinimu šių metų rudenį pasirodė 24 puslapių knygelė apie Adelę Dirsytę. Toks leidinys Lietuvoje buvo labai reikalingas, nes nemažai mūsų šalies žmonių dar ir dabar nėra apie ją nei girdėję, nei skaitę. O ji savo aukos kupinu gyvenimu yra nusipelniusi būti žinoma kiekvienam lietuviui.

A.Dirsytė buvo mokytoja, gavusi pedagogikos diplomą iš Vytauto Didžiojo universiteto 1940 metais. Už jaunimo krikščionišką auklėjimą Vilniuje 1946 metais komunistinės valdžios ji buvo suimta ir pasmerkta priverstiniams darbams Sibiro koncentracijos stovyklose.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Italų šokėjai Cite Saint-Pierre
50-mečio šventėje

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87, 89, 91)

Cite Saint-Pierre

...Kepina ryški, kaitri Pietų saulė. Po kelioninės nakvynės traukinyje „ant lentynų“ trūksta miego, traukia į mūsų viešbutėlį Route de Pau gatvėje nusnausti. Bet orai čia, kalnų artumoje, sako, kaitaliojasi kas pusvalandį, o gali ir savaitę kaitinti saulė. Arba savaitę lyti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija