Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Laimingas žmogus, kurs viršūnėn skrenda“

Kun. Simą Maksvytį Anykščiuose
daina išlydėjo moksleiviai

Anykščiai. Lapkričio 27 diena netikėtai sujungė net tris parapijas. Nuo šios dienos buvęs Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčios vikaras kun. Simas Maksvytis tapo Kėdainių rajono Truskavos Šventosios Dvasios parapijos klebonu bei Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijos administratoriumi.


Prelato paminėjimas

KAUNAS. Prelato M.Krupavičiaus 120 – osios gimimo ir 35 – osios žemiškosios baigties metinės gruodžio 4dieną paminėtos Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje. 12 val. aukotos šv. Mišios, kuriose klebonas monsinjoras Lionginas Vaičiulionis (taip pat prel. M.Krupavičiaus įamžinimo visuomeninės iniciatyvinės grupės vadovas) pamokslo metu priminė susirinkusiems šios šviesios asmenybės gyvenimo kelią.


Gerumo šviesą – į kiekvieno širdį

Pedagogai dainavo kartu su vaikais

ALEKSOTAS. Lapkričio 27 dieną Šv.Kazimiero bažnyčioje įvyko adventinė dvasinio susikaupimo valandėlė „Gerumo šviesa“, kurioje dalyvavo Aleksoto bendruomenės pedagogų sakralinė grupė bei Tirkiliškių darželio vaikai. Renginys įvyko prieš šv.Mišias, kurios vėliau buvo aukojamos už Tirkiliškių darželio bendruomenę. Susikaupimo valandėlėje buvo kalbama apie gerumo grūdo sėklytę, kurią lyg žvaigždutę kasdien į širdį dėdami supilsim šviesų kalną ir pavadinsim jį gerumo šviesa.


Ten, kur srovena Švėtė...

ŽAGARĖ. Per miestelį, tokį ramų, šerkšnu aptrauktą, mąsliai nusiteikusį, asfaltuotomis gatvėmis, giedodami giesmes ir psalmes, nešdamiesi vėliavas, su kryžiumi, su Barboros Žagarietės portretu ir keturių jaunuolių palyda priekyje traukė gausus būrys maldininkų. Minios priekyje, lydimas vietos klebono ir kelių kitų kunigų, žengė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija