Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Dvasiniai šventimai nesuderinami su palankumu „gėjų kultūrai“

Mindaugas BUIKA

Vatikane paskelbtas dokumentas,
draudžiantis homoseksualams
tapti kunigais
EPA-ELTA nuotrauka

Didelį visuomenės susidomėjimą ir visuotinį Katalikų Bažnyčios pritarimą sukėlė naujas Vatikano dokumentas, kuriame primenamas krikščioniškas mokymas apie homoseksualumą ir jo keliamus pavojus sielovadinei tarnystei. Katalikiškojo švietimo kongregacijos lapkričio pabaigoje paskelbtoje „Instrukcijoje dėl asmenų su homoseksualiais polinkiais pašaukimo atpažinimo kriterijų svarstant jų priėmimą į seminarijas ir leidimą priimti šventimus“ patvirtinama vyskupų, vienuolijų vyresniųjų, seminarijų rektorių ir dvasios tėvų atsakomybė, šiuo požiūriu vertinant kandidatų brandumą ir tinkamumą kunigystei. Ypač sveikintinas pripažinimas, kad egzistuoja naujas iškrypėliškas reiškinys, vadinamoji gėjų kultūra, kuriam palankumas dokumente įvardijamas kaip nesuderinamas su priklausomybe dvasiniam luomui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija