Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Tebūna išgirstas Laisvės kovotojų balsas

Algimantas Zolubas

Eina dešimti metai, kai LR Seimas priėmė nutarimą „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ (1999 m. vasario 11 d. Nr. VIII-1070), o aikštėje kaip buvo, taip ir liko plynė. Skaitytojui ir ypač projektų autoriams verta priminti tą Nutarimą, nes jį, pasirodo, jau dengia užmaršties šešėlis.


Kai dingdavo tie, kurie mylėjo savo tėvynę

Aš, Marijona Natalija Karasevičiūtė-Butanavičienė, gimusi 1929 metų spalio 21 dieną Marijampolės apskrityje, Liubavo valsčiuje, Kovų kaime. Baigiau Reketijos mokyklos keturis skyrius, kur dirbo Lietuvos patriotai – mokytojai Vidūnas, Vidūnienė, B. Šilingis. Jie teikė ne tik mokslo žinias, bet ir mokė mylėti tėvynę. Mūsų namuose susirinkdavo daug kariškai apsirengusių vyrų – šaulių. Jie kalbėdavo apie Vilnių, Klaipėdą... O kaip nuostabiai dainuodavo: „Kils iš dulkių Gediminas, žilas kalnas sudrebės!“ Tai buvo 1938-1939 metai...

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija