Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Paminėtas diplomatas ir poetas

Kazimieras Dobkevičius

Svečių apsuptyje mokytoja
Nijolė Norkienė. Kairėje –
kultūros atašė Rusijoje aktorius
Juozas Budraitis, dešinėje –
aktorius Donatas Banionis

Gegužės 2 dieną į Skirsnemunę pagerbti poetą, diplomatą, rašytoją, vertėją ir poliglotą Jurgį Baltrušaitį atvyko daug garbių svečių iš gretimų apylinkių, Lietuvos didžiųjų miestų, taip pat žymūs kultūros atstovai – LR kultūros atašė Rusijoje Juozas Budraitis, aktorius Donatas Banionis, literatūros kritikė Janina Riškutė, rašytojas Henrikas Algis Čigriejus, Jurbarko rajono valdžios atstovai ir vadovai.


Bibliotekininkai paminėjo Europos dieną

Laima Macytė

Gegužės 7 ir 9 dienomis Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka miesto gyventojams, filialų darbuotojams, skaitytojams suorganizavo Europos dienos paminėjimą. Pirmąją dieną renginys buvo skirtas vaikams, antrąją – suaugusiems.

Aš – europietis

Gegužės 7 dieną į Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyrių gužėjo Radviliškio dailės mokyklos mokiniai. Europos Sąjungos tautų vėliavomis papuoštoje salėje, kurioje buvo gausu dalijamos informacinės medžiagos apie ES, veikė mokyklos auklėtinių piešinių paroda ,,Aš – europietis“. Daugeliui moksleivių – tai pirmasis jų kūrybos darbų pristatymas miesto visuomenei.


Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono vicemeras
Vytautas Rapolas Gritėnas (kairėje),
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
premijos fondo tarybos pirmininkas
Edvardas Vaičius
ir prof. Viktorija Daujotytė

Tradicinės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos 21-ąja laureate už knygą „Sauganti sąmonė. Literatūra ir patirtis: užrašai“ tapo literatūrologė, viena žymiausių Lietuvos mokslininkių moterų, profesorė Viktorija Daujotytė. Šios premijos laureatais anksčiau yra tapę prozininkai Rimantas Šavelis, Romualdas Granauskas, Vanda Juknaitė, poetas Sigitas Geda bei kiti žinomi šalies kūrėjai.


Metinė konferencija

Prie Jono Semaškos portreto
(iš kairės): Alfonsas Beresnevičius,
knygos „Lietuvos Laisvės Armijos
kovos Žemaitijoje“ sudarytojas,
Lietuvos karininko sūnus Alvydas
Semaška, Žemaičių apygardos
vado dukra Irena Giedraitienė,
Oginskio kraštotyros muziejaus
direktorius Vytas Rutkauskas

Balandžio 12 dieną Oginskių kraštotyros muziejuje Rietave į savo organizacijos metinę konferenciją iš visos Lietuvos rinkosi Laisvės Armijos karių rėmėjų sąjungos nariai. Apžiūrėję muziejuje vykstančią parodą „Didžiosios Kunigaikštystės atspindžiai“, jie rinkosi į posėdžių salę. Čia sugiedoję Lietuvos Respublikos himną, tylos minute pagerbę žuvusiuosius, amžinybėn išėjusius bendražygius, aptarė organizacijos reikalus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija