Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Jėzaus Kristaus istorija prieškario „Židinyje“

Dainius NOREIKA,

Vilniaus pedagoginio universiteto studentas

Maždaug 30-ais metais po Kristaus Palestinoje pradėjo reikštis nauja žydiška bendrija, teigusi, kad Dievas apsireiškė savo tautai per Jėzų iš Nazareto. Maža bendruomenė perdavė ateities pasauliui Jėzaus mokymą, tapusį krikščionybės pagrindu. Šis istorinis įvykis paskatino klausimus: kas buvo Jėzus Nazarietis? Ko jis mokė? Kokia buvo Jo veikla? Ką žinome apie Jo gyvenimą? Knygoje „Raktas į Naująjį Testamentą“ šiuos klausimus kėlęs prelatas profesorius Antanas Rubšys teigė, jog visais laikais gyvavusios pastangos pažinti Jėzaus gyvenimą, mokslą ir darbus yra svarbios ir savaime suprantamos. Bet šaltiniuose, kur tenka tų duomenų ieškoti, slypi daug klausimų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija