Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Į suvažiavimą rinkosi
Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio
dalyviai

Politikos šiukšlynas

Dabartiniai
autoritetai
apie Lietuvos
teismų sistemą

Kas yra tas himnas?
Lietuvos himno kelias

Nieko naujo po saule

Tebūna išgirstas
Laisvės kovotojų
balsas

Kai dingdavo tie,
kurie mylėjo
savo tėvynę

„Su Sąjūdžiu
už Lietuvą“

Bibliotekininkai
paminėjo
Europos dieną

Nauja kryptis
lietuviškame
kinematografe

Juvelyrikos klasika

Jėzaus Kristaus
istorija prieškario
„Židinyje“

Gyvenimo vingiuose

Metinė konferencija

Paminėtas diplomatas ir poetas

Kazimieras Dobkevičius

Svečių apsuptyje mokytoja
Nijolė Norkienė. Kairėje –
kultūros atašė Rusijoje aktorius
Juozas Budraitis, dešinėje –
aktorius Donatas Banionis

Gegužės 2 dieną į Skirsnemunę pagerbti poetą, diplomatą, rašytoją, vertėją ir poliglotą Jurgį Baltrušaitį atvyko daug garbių svečių iš gretimų apylinkių, Lietuvos didžiųjų miestų, taip pat žymūs kultūros atstovai – LR kultūros atašė Rusijoje Juozas Budraitis, aktorius Donatas Banionis, literatūros kritikė Janina Riškutė, rašytojas Henrikas Algis Čigriejus, Jurbarko rajono valdžios atstovai ir vadovai.

Šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišias už J. Baltrušaičio vėlę aukojo kun. Audrius Giedraitis. Po šv. Mišių bažnyčioje koncertavo Antano Sodeikos meno mokyklos moksleiviai, pripildę bažnyčios skliautus lietuvių ir užsienio kompozitorių muzika. Po koncerto ilga automobilių vora nusitęsė Paantvardžio kaimo link. Poeto buvusios sodybos jau seniai nebėra. Dar 1963-1964 metais, pasak liudininkų, sodyba stovėjo, tačiau niekam į galvą neatėjo mintis bent nufotografuoti namo, kuriame 1873 m. gegužės 2 dieną gimė būsimasis poetas. Šiandien buvusios sodybos vietą ženklina tik paminklinis akmuo ir ąžuolo kryžius.


Įspūdingas ir prasmingas minėjimas

Algimantas Zolubas

Jubiliato padėkos žodis

Balandžio 6 dieną į Vilniaus Karininkų ramovę sugužėjo visuomeninių organizacijų vadovai bei atstovai, daug iškilių asmenybių paminėti skauto laužavedžio, kariškio, dainininko, publicisto politologo, paskaitininko, rašytojo, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nario Viliaus Bražėno 95 metų jubiliejų. Renginį ruošė Lietuvai pagražinti draugija.


Apie vieną subliuškusią isteriją

Sutikus šitą žmogų ne visada įtarsi, kad jis yra labai galingas. Netgi priešingai – galima pagalvoti, kad sutikai labai silpną, išvargintą, negandų iškankintą vyriškį. Išties, jis neaukšto ūgio, apsirengęs dešimties metų senumo striukele, paprastu kostiumu. Tačiau televizijos ekrane (o čia jis pasirodo dažnai – naujosios Lietuvos TV valdžios dėka gavo nuolatinę laidą – ypač dabar, po neįprastai pakrypusių įvykių šalyje vis rėkiant apie nacizmo, fašizmo ir rasizmo baubą šalyje) šis vyrukas įgauna „savo formą“, atrodo tarsi galiūnas, nesuvaržomas bet kokiame sprendime. O dar galingesnis tampa tada, kai pradeda komentuoti apie nacizmą ar rasizmą Lietuvoje.


Neišsemti aruodai

Bronius VERTELKA

Panevėžio krašto tautodailininkai

Beveik visą balandį Panevėžio dailės galerijoje vyko Panevėžio krašto tautodailės paroda, kurioje 215 autorių eksponavo 620 savo darbus. Parodą aplankė 1659 lankytojai, tarp jų ir svečiai iš Turkijos, Prancūzijos, Japonijos. Tautodailės paroda buvo puiki švietėjiška priemonė moksleiviams.

Šiuos skaičius ir faktus pateikė dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė per gegužės 1 dieną vykusį tautodailės parodos aptarimą. „Kokie būtume skurdūs, jeigu neturėtume to, kas šiandien yra sukurta. Lietuva bus gyva tol, kol gyvuos liaudiškas menas“, – kreipdamasi į tautodailininkus kalbėjo Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė ir dovanojo jiems didžiulę pavasarinių gėlių puokštę.


„Auksalio kupke“ pristatyti krašto kūrėjai

Rūta Averkienė

Saulė Lazaravičienė prie savo darbų

Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta Varėnos rajono kūrėjų darbų paroda „Auksalio kupkas“. Joje dvidešimties įvairaus amžiaus autorių – tautodailininkų ir amatininkų iš įvairių Varėnos krašto kampelių – austi, pinti, rišti, lipdyti iš molio, skobti iš medžio, kalti iš geležies dirbiniai.

Paroda „Auksalio kupkas“ šiemet vyksta jau antrą kartą. Parodą pristatęs Varėnos kultūros centro vyr. specialistas Marius Galinis sakė, jog šioje parodoje, tarsi „aukso kupke“, atsispindi Varėnos krašto kūrėjų darbuose išsakyti žodžiai ir mintys. „Gal paroda ir neatrodo itin gausi, tačiau kiekvienas čia eksponuojamas darbas kurtas iš širdies“, – sakė M.Galinis.


Kodėl pamirštame, kas mes esame

Vilniaus pedagoginio universiteto ir Vilniaus kolegijos tautinis spektaklis Prienuose

Janina Kazlauskaitė-Janulionienė,

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos psichologė

Scena iš spektaklio

Muzikinis spektaklis „Žaldoko sapnas“ (meno vadovas dr. Egidijus Mažintas) sukurtas remiantis Boriso Dauguviečio pjese „Žaldokynė“. Spektaklį kūrė žmonės iš įvairių socialinių grupių – studentai, dėstytojai, žmonės su fizine negalia. Žiūrovą stebina gili spektaklio mintis, ironiškas požiūris į valdininko orumą, kyšininkavimą.

Veiksmas, vykstantis senelių prieglaudoje (valdininkiškos Lietuvos metafora), atskleidžia gyvenimo užkulisius. Svarbiems asmenims pensionato gyventojai ir darbuotojai rodo tik nudailintą gyvenimą, o svečiai, prisidengę kilniomis idėjomis, savo ruožtu propaguoja jiems aktualias, su jų gyvenimu nesusijusias idėjas ir tikslus.


„Seluona“ švenčia savo veiklos dvidešimtmetį

Petras IVANOVAS

Koncertuoja ansamblis „Seluona“

Zarasų kultūros centro folkloro ansamblis „Seluona“ šį pavasarį švenčia savo veiklos dvidešimtmetį. Gimė jis Atgimimo metais, paskatintas zarasiškio Algirdo Svidinsko, kuris pasiūlė burtis draugėn ir išsaugoti turtingą krašto paveldą. Vadovauti folkloro ansambliui ėmėsi etnografė Rima Vitaitė. Per tuo metus kolektyvas augo, stiprėjo. Netrukus vaikai atsiskyrė ir susibūrė į savarankišką folkloro kolektyvą „Oželis“, kuriam ir šiandien vadovauja Rima Vitaitė.


Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono vicemeras
Vytautas Rapolas Gritėnas (kairėje),
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
premijos fondo tarybos pirmininkas
Edvardas Vaičius
ir prof. Viktorija Daujotytė

Tradicinės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos 21-ąja laureate už knygą „Sauganti sąmonė. Literatūra ir patirtis: užrašai“ tapo literatūrologė, viena žymiausių Lietuvos mokslininkių moterų, profesorė Viktorija Daujotytė. Šios premijos laureatais anksčiau yra tapę prozininkai Rimantas Šavelis, Romualdas Granauskas, Vanda Juknaitė, poetas Sigitas Geda bei kiti žinomi šalies kūrėjai.


Fatima ir Portugalijos masonai. Istorijos pamokos

Buvęs Portugalijos premjeras
Alfonsas Košta tikino,
kad „per dviejų kartų laikotarpį
šalyje bus visiškai
sunaikinta katalikybė“

Praėjusiais metais visame katalikiškame pasaulyje jau 80-ąjį kartą celebruoti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Fatimoje (1917 metų gegužės-spalio mėnesiais). Verta priminti ir tuometinę politinę padėtį Portugalijoje. Tuo labiau, kad šalį valdžiusių antiklerikalinių ir masonų kontroliuojamų jėgų pastangos bandė sukliudyti pamaldumą Dievo Motinai ir kartu mažinti Katalikų Bažnyčios įtaką. Tokios istorijos pamokos skatina krikščioniškąjį budrumą.


Sprendimai ir jų užkulisiai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Vienas žymesnių įvykių Lietuvos padangėje yra teismo priimtas sprendimas panaikinti namų areštą Viktorui Uspaskichui. Darbo partijos vedlys be galo džiaugėsi šiuo sprendimu, kuris atvėrė kelią organizuoti partijos rinkimų kampaniją. Koks nors naivus pilietis gali pasakyti, kad tai yra demokratija, viskas čia teisėta. Tačiau šis „demokratiškas“ sprendimas priimtas tuo metu, kai sovietmečio disidentas ir savanoris A. Petrusevičius yra uždaromas į kalėjimą dėl labai abejotinų kaltinimų, remiantis tik provokatorių parodymais, prorusiškas oligarchas, organizavęs daugelį aferų, pagarsėjęs ne tik ,,Jangilos“ afera, bet ir dokumentų klastojimu, Europos Sąjungos lėšų grobstymu, vėl galės netrukdomas organizuoti savo verslo bei partijos veiklą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija