Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Politikos šiukšlynas

Mena Lietuva laikus, kai šiukšlynų, dabar jau sąvartynais virtusių, nebuvo, – viskas buvo sunaudojama, o kas vertės nebeturėjo, buvo supūdoma, virsdavo žeme. Dabar prie miestų ir miestelių auga sąvartynai, jų turinio irimo produktai nuodija žemę, vandenis, orą. Šiukšlių apstu pamiškėse, pakelėse, prie takų ir takelių. Skelbiamos šiukšlių surinkimo talkos, nes žmonės nori matyti švarią, sveiką, jaukią aplinką.


Dabartiniai autoritetai apie Lietuvos teismų sistemą

Mykolo Romerio universiteto profesorius, buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Egidijus Jarašiūnas „Veido“ žurnale aiškinosi, ar iš tikrųjų Lietuvoje nėra teisingumo, ar mes tik nenorime jo matyti („Kaip mąstome – taip ir gyvename“, 2008 03 31, 23 p). Teismams autorius neišsakė nė vieno priekaišto. Straipsnyje kažkodėl buvo pateikti tik itin savanaudiškai ir primityviai vertinančių ir teismus, ir teisę asmenų teiginiai, kaip pvz.: „suinteresuotų asmenų įprastu tapęs kalbėjimas apie „užsakytus“ teismus...“, „teismas... teisingas tik tuo atveju, jei priėmė... palankų sprendimą“; „girtas pilietis, automobiliu suvažinėjęs mažamečius, gali sakyti: „Tai man surengta provokacija“. Stebina tai, kad tokie lėkšti neįvardintų asmenų teiginiai sudaro kone didžiąją straipsnio dalį ir kad profesorius ragina piliečius visus, dėstančius „panašaus pobūdžio „tiesas“, nušvilpti“ ir stebisi, kodėl tokie teiginiai nesulaukia „jokios reakcijos“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija