Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Juozą Albiną Herbačiauską

(Pabaiga. Pradžia Nr. 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34)

Ministrų taryba, kaip buvo sutarta, J. A. Herbačiauskui tą pensiją antradienį paskyrė. Bet Herbačiauskas jos nepriėmė ir apie tai paskelbė laikraščiuose. Ir daugiau nuo to laiko ėmė nebeatsakinėti į ministrų sveikinimus. Aš pats buvau liudininkas, kaip kartą vidaus reikalų ministras pulkininkas Rusteika, turbūt truputį įkaušęs, „Metropolio“ restorane iškilmingai nusilenkė Herbačiauskui, o šis demonstratyviai tuo metu nusigręžė į priešingą pusę. Tai įvyko visų restorano valgytojų ir kelnerių akivaizdoje. Kitą kartą mudu su J. A. Herbačiausku irgi „Metropolio“ restorane drauge atsisėdome pietų. Netoliese sėdėjo vidaus reikalų ministerijos generalinis sekretorius pulkininkas Štencelis su keliomis puošniomis damomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija