2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Iš laiškų

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4, 6)

1989, gegužės 1 d.

Malonus Kolega,

Ne vienas mano laiškas ėjo į Lietuvą mėnesį ir daugiau arba ir iš ten pas mane, kai tuo tarpu laikraščiai „Lit. i. m.“ ir „G. kraštas“ eina tik savaitę. Ar tai nereiškia, kad laiškai kur nors užkliūva, ko „perestroikos“ ir „glasnost“ laikais neturėtų būti. Į asmenų privačius reikalus neturėtų kištis. Tenka manyti, kad laiškai užsibūna cenzorių rankose, kuriems įsakyta tikrinti, kad nepraeitų „karinės paslaptys“. Kokia nesąmonė! Jei laiškai sulaikomi, tai, matyt, dėl kitų sumetimų, būtent, kad asmenys nesusikalbėtų, kad keliami laiškuose reikalai ir klausimai pavėluotų. Noriu manyti, kad cenzorius šį kartą turės nors lašelį sąžinės.*


1863 metų sukilimo metai

1863–1864 metų sukilimas

Algimantas DAUGIRDAS

Sukilėlių vadas kun. Antanas Mackevičius
1863 m. gruodžio 28 d. buvo pakartas

Sukilimo priežastys

Sukilimams bręsti ir kilti visada reikalingos tiek vidinės, tiek išorinės sąlygos. Po pralaimėto Krymo karo (1853–1856 m.) Rusija buvo priversta imtis neatidėliotinų reformų. Reikėjo kuo skubiau pertvarkyti visuomeninę-politinę šalies sistemą, įgyvendinti žemės ūkio reformą, nes daugiau laukti nebuvo galima. Carinė vyriausybė suprato, kad valdyti imperiją senomis priemonėmis nebegalima, todėl nutarė padaryti kai kurių nuolaidų visuomeninių santykių ir valdymo srityje. Išsivadavimo iš Rusijos imperijos siekis stipriausiai buvo juntamas Lenkijoje ir Lietuvoje. Caro vyriausybei pradėjus vykdyti pirmąsias reformas, viltis atgauti laisvę ar autonominę nepriklausomybę šiuose kraštuose dar labiau sustiprėjo.


Atmintis

Paminėtos vaikų poeto gimimo metinės

Rūta Averkienė

Pirmosios Martyno Vainilaičio
literatūrinės premijos laureatė,
rašytoja Elena Kurklietytė
ir literatūros kritikas
Petras Bražėnas

Varėnoje paminėtos vieno žymiausių kraštiečių – vaikams rašiusio poeto, daugybės eiliuotų pasakų, poemų, eilėraščių rinkinių autoriaus, vertėjo Martyno Vainilaičio 80-osios gimimo metinės. Šia prasminga proga į Varėną suvažiavo jo artimieji, kolegos, buvę bendradarbiai, draugai bei visi, kam nesvetimas stebuklinga žodžio galia išties užburiantis M. Vainilaičio kūrybos pasaulis.


Atmintis

Pagerbė krašto kūrėją

Gargždai. Kultūros centre susirinko daug svečių, dauguma jų buvo gargždiškiams pažįstami. Juos visus čia atvedė šilti prisiminimai apie vieną iškiliausių rajono asmenybių, garbės pilietį rašytoją Vytautą Rimavičių. „Čia jūra mano, žemė ir žmonės...“ – popietė, skirta paminėti V. Rimavičiaus 70-ąjį jubiliejų, pasidalinti prisiminimais apie kraštietį, kuriuo didžiuosis kartų kartos.


Rašytojo jubiliejus gimtinėje

IGLIAUKA. Sausio 25 dieną Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, Igliaukos bendruomenės nariai, poeto giminės ir bičiuliai skubėjo į Igliaukos bendruomenės salę pabūti kartu su nepamirštamu krašto dainiumi. A. Matučio 90-mečio jubiliejui skirtą „Poeto atminimo savaitę“ vainikavo minėjimas „Laikas laikrodį atgal daug metų atsuka“. Renginį pradėjo 12 klasės mokinė Asta Alaburdaitė poeto žodžiais. Lukas Bartninkas (12 kl.) skaitė Senąjį, poeto senelio 1918 metais parašytą, o Deividas Kisielius (12 kl.) Naująjį, pagal A. Matučio eilėraščius sudarytą, testamentą. Testamento vykdytojais tapo šokių kolektyvas „Tryptukas“ (vadovė M. Venskūnienė), mokinių choras (vadovė R. Slabodienė).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija