2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Teatrų festivalio uždaryme – apdovanojimai

Rūta Averkienė

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių
teatrų festivalio laureatai

VARĖNA. Čia baigėsi beveik visą mėnesį trukęs ketvirtasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Rugsėjo 30-ąją jis prasidėjo šv. Mišiomis ir režisierės pagerbimo renginiu Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigtos Dalios Tamulevičiūtės premijos įteikimu laureatui – Klaipėdos jaunimo teatrui – už spektaklį „Paukštyno bendrabutis“, o žiūrovai turėjo progą pamatyti praėjusių metų šios premijos laureato Kauno nacionalinio dramos teatro spektaklį „Astrida“, režisuotą Inesos Pauliulytės.


Kronika

19-ąjį kartą džiugino „Bildučiai“

Lina Kovalevskienė

IGNALINA. Kiekvieną rudenį čia skardena bildutiška dainelė, ir miestas prisipildo paslaptingos nuotaikos. Šiemet, spalio 26 dieną, vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“, pagrindiniai jo dalyviai – teatras „IKI“ ir režisierė Jolanta Narbutaitienė – šventę kūrė jau 19-ąjį kartą.

Festivalio atidaryme buvo pristatyti Ignaliną aplankę teatrai, į sceną pakviesti jų režisieriai. „Džiugu, kad festivalis vėl mums dovanos nepamirštamų akimirkų. Spektaklių temos tikrai šiuolaikiškos ir aktualios. Jauniesiems aktoriams, svečiams linkime kūrybinės sėkmės, gero pabuvimo Ignalinoje“, – sveikindamas svečius sakė Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis.


Iš laiškų

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 29

P.S. Ką tik gavau laiškelį, kad kolega Jonas ligoninėj. Gaila, kad reikėjo, bet po to gal bus geriau. Galiu džiaugtis, kad tiek nugyvenęs, kai visokių sunkumų netrūko, ligoninės patarnavimais pasinaudoti nereikėjo.

Šią laiško (kun. J. K. Matulioniui) kopiją pridedu tik dėl įdomumo. (...) Su geresnių metų linkėjimais abiem – Jūsų B. B.

1991.1.1.

Ačiū už naują rinkinį su tekste dedikuotu eilėraščiu.

 


1863 metų sukilimo metai

Atstatyti istoriniai kryžiai

Rūta Averkienė

Kryžius pašventinęs Marcinkonių
klebonas kun. Algis Vaickūnas
ir kiti renginio dalyviai

MARCINKONYS. Čia prasmingai paminėtos 150-osios 1863 metų sukilimo metinės – prisiminti to meto įvykiai Lietuvoje ir artimiausiose apylinkėse, suvaidinta Lietuvos istoriją simbolizuojanti pjesė, o istorinėje vietoje, Šventose Eglėse (pusiaukelėje tarp Marcinkonių ir Zervynų), pašventinti atstatyti kryžiai bei Marcinkonių bažnyčioje švęsti Šv. apaštalų Simono ir Judo atlaidai.


1863 metų sukilimo metai

Bažnyčios šventoriuje įamžintas kunigo, sukilėlių rėmėjo, atminimas

Vytautas BAGDONAS

Tautodailininko Prano Petronio
sukurtas paminklas įamžino klebono,
sukilimo rėmėjo ir tremtinio
kun. Ferdinando Stulginskio bei visų
anykštėnų, laisvės siekėjų, atminimą

Anykščiai. Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje yra ne vienas įspūdingas kryžius, stogastulpis, skulptūrinis ansamblis, įprasminęs svarbiausius Romos katalikų bažnyčios jubiliejus, anykštėnų dvasininkų veiklą, įamžinęs iškiliausius parapijos kunigus. Šį rudenį šventorius pasipildė dar vienu įspūdingu medžio paminklu – kryžiumi, skirtu 1863 metų sukilimo rėmėjui, tremtiniui Anykščių parapijos klebonui kun. Ferdinandui Stulginskiui ir visiems laisvės siekusiems anykštėnams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija