2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Projekto rubrikos: „Kronika“, „Penktadienio pokalbiai“,
„Išnašos“, „Laikas ir žmonės“, „Atmintis“, „Paveldas“, „Etnografija“,
„Kristijono Donelaičio metai“, „Iš laiškų“, „Retro“.


Iš laiškų

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 29, 45,
2014 m. nr. 5

Gerbiamieji,

mums su Danute tikrai buvo liūdna, kada išgirdome apie Jūsų dukters Saulės Teresės mirtį. Išgirdome netikėtai, sužinojome, kad Jūsų jau Lietuvoje nėra, staiga išvykote. Liepos mėnuo man buvo baisokas, nes teko prasirgti stuburo sena liga, supūtus vėjui per karščius ir sunkiai kilnojant, kas man uždrausta. Gali paliudyti A. Rūta, kada netikėtai ją sutikau Rašytojų sąjungoje. Žinojome, kad būsite dar ir rugpjūčio mėnesį, todėl ruošiausi susitikti. Galima buvo ir liepos mėnesį, vis atvažiuodavau savaitgaliais iš savo gydyklos į Vilnių, „Naujojo dienovidžio“ redakcijoje porą kartų kalbėjausi su redaktore Žemaityte, kuri man minėjo – atvažiuoja Brazdžionis, nori susitikti. Prašiau, kad man paskambintų – kada. Kai aš skambindavau – atsakydavo, kad buvote, bet jau Kaune. Taip laukiau rugpjūčio. Kai man skambindavote gal apie vidurį savaitės, tai tikrai nebuvome su Danute Vilniuje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija