Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Neverk, matušėle, kad jaunas sūnus...

Šios dainos žodžius dar mena visi senosios kartos lietuviai. Atsiradus Sąjūdžiui, o vėliau istorinėmis Sausio 13-osios išmėginimų naktimis prie Seimo rūmų, radijuje nuo ryto iki vidurnakčio skambėjo šios dainos melodija, virtusi perspėjamu šaukiniu. Ši daina įkvėpė mūsų tautos sūnus eiti ginti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 1944-1953 metais...

Prie kun. M.Jodoko kapo kalba kan. Petras Merliūnas

Šilalė. Rugpjūčio 24 dieną į šį gražų Žemaitijos miestą rinkosi iš įvairių Lietuvos vietovių partizanai, ryšininkai, politiniai kaliniai, tremtiniai iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Varnių, Kvėdarnos pasimelsti už žuvusius partizanus, dalyvauti atidengiant ir pašventinant paminklą septyniems Žemaitijos partizanams Šilalės partizanų panteone, gražiame pušyne.
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje klebonas dekanas kan. Petras Merliūnas aukojo šv. Mišias už žuvusius partizanus ir sakė, kad ši žemė - Dievo duota ir privalo priklausyti lietuviui. Su vėliavomis šeimininkai, svečiai, KASP kariai po šv. Mišių pagerbė kankinio patrioto kunigo Mykolo Jodoko (1891 - 1959) kapą šventoriuje.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Ne vien gandrus išlydėjome

MIEŽIŠKIAI. Neįprastai šiemet parapijoje prasidėjo Šv.Baltramiejaus atlaidai. Prieš pirmąsias šv.Mišias Rožinio draugijos atstovės pakvietė bendrai rožinio maldai, kuriai vadovavo klierikas Justas Jasėnas. Klausykloje jau sėdėjo klebono kun. Kosto Balsio kurso draugas kan. Vytautas Masys. Jį daugelis pažįsta iš pamokslų Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, tad greitai prisipildė bažnyčia norinčiųjų išgirsti uždegantį svečio žodį. Ir pirmajame, ir Sumos pamoksle kan. V.Masys kvietė susirūpinti katalikišku vaikų ir jaunimo auklėjimu, tikrosiomis dvasinėmis vertybėmis, pamąstyti apie tradicinio tikėjimo ir dabartinio modernumo darną.


Kaišiadorių vyskupijoje

Kaišiadorių dekanate

Lankėsi ambasadorius

Kaišiadorys. Kaip ir kasmet, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties dieną, rugpjūčio 20-ąją, Katedroje paminėtas šis iškilus Bažnyčios hierarchas. Šiemet, minint 41-ąsias arkivyskupo mirties metines, šv. Mišias koncelebravo vyskupas Juozapas Matulaitis. Kadangi tai buvo vyskupijos kunigų diena, Eucharistijoje dalyvavo ir gausus jų būrys. Pamokslą pasakė Vokietijoje studijuojantis kun. Algirdas Jurevičius. Giedojo Elektrėnų kamerinis choras „Salve“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Atjaunėjusi mokykla

Atnaujintos mokyklos juostelę perkerpa Pasaulio banko Lietuvos skyriaus vadovas Mantas Nocius ir ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas

ZAPYŠKIS. Graži, įspūdinga šventė įvyko rugsėjo 1-ąją miestelyje - renovuota pagrindinė mokykla. Dabar tai viena moderniausių tokio profilio mokymo įstaigų šalyje. Ligšiolinėse, nežinia kada staliaus įrankį ir dažytojo teptuką ar purkštuką regėjusiose patalpose dabar švyti atnaujintos klasės, kabinetai. Tiek senajame, tiek gretimame balto mūro pastate viskas dvelkia švara, tvarka, grožiu. Nauji suolai, kiti baldai, atnaujinta, laku žvilganti kultūros bei sporto salė, moderniška virtuvė bei jauki valgykla, kitos patalpos, šiuolaikinė įranga maloniai nuteikia akį, džiugina pedagogus, mokinius ir jų tėvelius.