Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Rudens sezone - nieko naujo

Premjeras ir valdančiosios partijos vadovas A.Brazauskas, mažumėlę susierzinęs dėl neigiamos visuomenės reakcijos dėl naujo žemės mokesčio įvedimo, pabandė nors šiek tiek apraminti žmones. Jis „kilniaširdiškai“ pažadėjo kreiptis į Seimą ir siūlyti atidėti kitiems metams net keliolika kartų išaugusio žemės mokesčio mokėjimą. Taip sakydamas Premjeras dar kartą siekė pademonstruoti savo neapsakomą rūpestį paprastais žmonėmis, nors niekas kitas, bet jis pats, o ne pagal jo dūdelę šokanti Seimo dauguma ir sugalvojo šį įstatymą. Laisvosios rinkos instituto ekspertė R.Vainienė šį įstatymą įvertino kaip eilinį paprastų žmonių apiplėšimą ir palygino dabartinę valdžią su kišenvagiais, kurie šią vasarą sugužėjo į pajūrį ir ten kraustė užsižiopsojusių poilsiautojų kišenes bei rankines.


Spindinti popiežiaus Pijaus XI tiara - parodos kulminacija

Į Vilnių atvežta unikali vertybė iš Vatikano Šv. Petro bazilikos lobyno - popiežiaus Pijaus XI tiara

Ilgalaikę parodą “Krikščionybė Lietuvos mene” kelioms savaitėms praturtino aukščiausios bažnytinės valdžios simbolis - puošni popiežiaus Pijaus XI tiara iš Vatikano Šv. Petro bazilikos zakristijos lobyno. Pradedant minėti popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dešimtmetį, ketvirtadienį parodoje pristatyta ir ypatinga krikščioniškosios dailės relikvija iš Vatikano apaštalinės bibliotekos - auksu iliustruoto vadinamojo „Anžu legendariumo”, arba Kristaus ir šventųjų kankinių gyvenimo istorijas vaizduojančios pergamentinės knygos faksimilė „Pasionala”, kaip manoma, prieš keletą amžių išvežta iš Lietuvos į Italiją.
Kaip sakė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, vienos iš dvylikos Vatikane saugomų tiarų eksponavimas parodoje “Krikščionybė Lietuvos mene” yra kulminacinis taškas šios ilgalaikės ekspozicijos baigiamąjį pusmetį. Sprendimas po ilgų derybų Lietuvoje eksponuoti itin retai iš Vatikano išvežamą vertybę vertinamas ir kaip Vatikano valstybės sekretoriato bei Šv. Petro bazilikos vadovų palankumo Lietuvai ženklas.